Uczelnie

Nasza szkoa wsppracuje z wyszymi uczelniami w naszym regionie. Kadego roku studenci odbywaj u nas swoje praktyki. Z Wysz Szko Biznesu w Dbrowie Grniczej oraz Uniwersytetem lskim mamy podpisan umow o realizacji zaj praktycznych objtych programem ksztacenia Uczelni oraz prowadzenia bada naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, spoecznych i prawnych.
 
Wsppracujemy rwnie z :
 
Uniwersytetem Warszawskim
Uniwersytetem Jagielloskim
Wysz Szko Pedagogiczn w Warszawie
Collegium Resurrectianum - Wyszym Seminarium Duchownym Polskiej Prowincji Zmartwychwstacw w Krakowie
Grnolsk Wysz Szko Pedagogiczn
Nauczycielskim Kolegium Jzykw Obcych
Wysz Szko Humanitas w Sosnowcu
Politechnik Czstochowsk
Akademi Wychowania Fizycznego w Katowicach
Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.