Uczelnie

Nasza szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami w naszym regionie. Każdego roku studenci odbywają u nas swoje praktyki. Z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersytetem Śląskim mamy podpisaną umowę o realizacji zajęć praktycznych objętych programem kształcenia Uczelni oraz prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, społecznych i prawnych.
 
Współpracujemy również z :
 
Uniwersytetem Warszawskim
Uniwersytetem Jagiellońskim
Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie
Collegium Resurrectianum - Wyższym Seminarium Duchownym Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców w Krakowie
Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu
Politechniką Częstochowską
Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach
Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.