Nowoczesne technologie w naszej szkole

TABLICE MULTIMEDIALNE W NASZEJ SZKOLE

MATEMATYKA I GODZINA WYCHOWAWCZA
Zdjęcia dotyczą wykorzystania nowoczesnych technologii na lekcjach matematyki i godzinie wychowawczej. Tablica jest stosowana do bieżącego prowadzenia lekcji, stosowana do wykorzystania podczas zajęć platform edukacyjnych Librus, Wsip.net, LearningApps, wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie , pokazu filmów oraz prezentacji.


BIOLOGIA I PRZYRODA
Na lekcjach biologii i przyrody wykorzystywane są technologie informacyjne. Lekcje wzbogacane są o nowoczesne rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem komputera:

 • stosowane są atrakcyjne programy komputerowe różnych wydawnictw szkolnych
 • wykorzystywane są strony internetowe np. www.epodreczniki.pl
 • e-booki
 • wykorzystywane są prezentacje i pokazy multimedialne
 • testy wiedzy uczniów w sieci online na platformie e-nauczanie
 • prowadzenie diagnozy osiągnięć pracy uczniów na portalu Nowa era
 • wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu wiedzy przyrodniczej
 • korzystanie z encyklopedii multimedialnych

  Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne mają coraz większy wpływ na proces edukacji. Szkoła musi obecnie sprostać takim konkurentom jak, telewizja satelitarna, Internet (portale społecznościowe, blogi tematyczne). Jest to również wyzwanie dla współczesnych nauczycieli których zadaniem jest uczynić szkołę atrakcyjną dla pokolenia, które nie zna świata bez Internetu, czy telefonów komórkowych. Obserwując naszych uczniów mamy wrażenie, że czują się doskonale w cyfrowym świecie. Biorąc do ręki nowe urządzenie cyfrowe młody człowiek nie zastanawia się jak go używać, nie szuka instrukcji obsługi. Potrafi go używać intuicyjnie. Jest przyzwyczajony do szybkiego działania, kliknij i otrzymaj wynik. Podążając w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii nauczyciele naszej szkoły starają się tworzyć takie rozwiązania, aby młody człowiek potrafił odnaleźć się w tej rzeczywistości. Mamy możliwości korzystania z multimedialnych narzędzi i możemy je wykorzystywać tak aby stworzyć dla ucznia ciekawe lekcje. Nauczyciele pomagają młodemu człowiekowi bezpiecznie i kreatywnie wykorzystywać nowoczesne technologie. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom w naszej szkole korzystamy z tablicy multimedialnej z systemem IPR (pilotów do sprawdzania wiedzy), posiadamy nowoczesną pracownię komputerową otrzymaną w ramach EFS. Jesteśmy pierwszą szkołą w mieście, która wprowadziła dziennik elektroniczny dzięki któremu rodzice mogą mieć bezpośrednią kontrolę nad osiągnięciami swoich dzieci. Korzystamy ze szkolnej platformy edukacyjnej na której zamieszczamy lekcje w formie prezentacji, zadajemy prace domowe. Pragniemy aby nasza szkoła była placówką nowoczesną, która kształtuje młodzież na ludzi kreatywnych. Nowoczesne rozwiązania, które pojawiły się w naszej szkole zostały szybko zaakceptowane zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.
  Od września 2015 roku mamy nową pracownię komputerową. Wprowadzamy również naukę programowania dla najmłodszych.
  Oto nasi uczniowie klas IV podczas Tygodnia Kodowania trwającego od 9- 18 października 2015 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
  ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
  Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.