Nowoczesne technologie w naszej szkole

TABLICE MULTIMEDIALNE W NASZEJ SZKOLE

MATEMATYKA I GODZINA WYCHOWAWCZA
Zdjcia dotycz wykorzystania nowoczesnych technologii na lekcjach matematyki i godzinie wychowawczej. Tablica jest stosowana do biecego prowadzenia lekcji, stosowana do wykorzystania podczas zaj platform edukacyjnych Librus, Wsip.net, LearningApps, wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie , pokazu filmw oraz prezentacji.


BIOLOGIA I PRZYRODA
Na lekcjach biologii i przyrody wykorzystywane s technologie informacyjne. Lekcje wzbogacane s o nowoczesne rozwizania metodyczne z wykorzystaniem komputera:

 • stosowane s atrakcyjne programy komputerowe rnych wydawnictw szkolnych
 • wykorzystywane s strony internetowe np. www.epodreczniki.pl
 • e-booki
 • wykorzystywane s prezentacje i pokazy multimedialne
 • testy wiedzy uczniw w sieci online na platformie e-nauczanie
 • prowadzenie diagnozy osigni pracy uczniw na portalu Nowa era
 • wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu wiedzy przyrodniczej
 • korzystanie z encyklopedii multimedialnych

  Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne maj coraz wikszy wpyw na proces edukacji. Szkoa musi obecnie sprosta takim konkurentom jak, telewizja satelitarna, Internet (portale spoecznociowe, blogi tematyczne). Jest to rwnie wyzwanie dla wspczesnych nauczycieli ktrych zadaniem jest uczyni szko atrakcyjn dla pokolenia, ktre nie zna wiata bez Internetu, czy telefonw komrkowych. Obserwujc naszych uczniw mamy wraenie, e czuj si doskonale w cyfrowym wiecie. Biorc do rki nowe urzdzenie cyfrowe mody czowiek nie zastanawia si jak go uywa, nie szuka instrukcji obsugi. Potrafi go uywa intuicyjnie. Jest przyzwyczajony do szybkiego dziaania, kliknij i otrzymaj wynik. Podajc w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii nauczyciele naszej szkoy staraj si tworzy takie rozwizania, aby mody czowiek potrafi odnale si w tej rzeczywistoci. Mamy moliwoci korzystania z multimedialnych narzdzi i moemy je wykorzystywa tak aby stworzy dla ucznia ciekawe lekcje. Nauczyciele pomagaj modemu czowiekowi bezpiecznie i kreatywnie wykorzystywa nowoczesne technologie. Wychodzc naprzeciw tym wyzwaniom w naszej szkole korzystamy z tablicy multimedialnej z systemem IPR (pilotw do sprawdzania wiedzy), posiadamy nowoczesn pracowni komputerow otrzyman w ramach EFS. Jestemy pierwsz szko w miecie, ktra wprowadzia dziennik elektroniczny dziki ktremu rodzice mog mie bezporedni kontrol nad osigniciami swoich dzieci. Korzystamy ze szkolnej platformy edukacyjnej na ktrej zamieszczamy lekcje w formie prezentacji, zadajemy prace domowe. Pragniemy aby nasza szkoa bya placwk nowoczesn, ktra ksztatuje modzie na ludzi kreatywnych. Nowoczesne rozwizania, ktre pojawiy si w naszej szkole zostay szybko zaakceptowane zarwno przez nauczycieli jak i uczniw.
  Od wrzenia 2015 roku mamy now pracowni komputerow. Wprowadzamy rwnie nauk programowania dla najmodszych.
  Oto nasi uczniowie klas IV podczas Tygodnia Kodowania trwajcego od 9- 18 padziernika 2015 r.

 • Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 12 w Sosnowcu
  ul. Jasieskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
  Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeone.