Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2012/2013

Gimnazjum

Uczniowie z najwyższą średnią na koniec roku szkolnego 2012/2013

Średnia Imię i nazwisko Zachowanie
5,56 Aleksandra Naglińska wzorowe
5,44 Sebastian Płoszaj wzorowe
5,17 Patryk Kilan wzorowe
5,11 Konrad Broda wzorowe
5,06 Czupryński Armando wzorowe
5,00 Justyna Mordal, wzorowe
5,00 Aleksandra Łojewska wzorowe
4,94 Natalia Kuźnicka wzorowe
4,92 Radosław Kardas wzorowe
4,85 Sandra Sobkiewicz wzorowe
4,83 Rafał Woda bardzo dobre
4,80 Żyrek Jakub bardzo dobre
4,78 Bogulak Katarzyna wzorowe
4,78 Kałdowska Patrycja wzorowe

Konkursy

Imię i nazwisko Osiągnięcie Opiekun
Sebastian Płoszaj I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "EDI" mgr W. Bonin
Aleksandra Naglińska, Natalia Kuźnicka III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "EDI" mgr W. Bonin
Rafał Woda V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "EDI" mgr W. Bonin
Patrycja Kałdowska VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "EDI" mgr W. Bonin
Ewelina Imbor IX miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "EDI" mgr W. Bonin
Sebastian Płoszaj finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki mgr B. Ściążko
Sebastian Płoszaj, Patryk Kilan wyróżnienie w międzynarodowym konkursie "Kangur matematyczny 2013" mgr B. Ściążko, mgr A. Kępska
Natalia Kuźnicka, Sebastian Płoszaj Finaliści XIV Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki mgr R. Śliwińska
Patrycja Kałdowska I miejsce w VI Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej mgr J. Ocieczek
Julia Milewska Wyróżnienie w VI Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej mgr J. Ocieczek
Sandra Sobkiewicz I miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym "Drzewa" mgr I.Federowicz
Aleksandra Naglińska wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastycznym "Drzewa" mgr I. Federowicz
Klaudia Gajdzica Certyfikat Europejskiego Instytutu Edukacji ENTAGRAM opiekun EIE
Konrad Broda wyróżnienie w XI Wojewódzkim Konkursie Lingwistycznym im. L. Zamenhoffa mgr W. Bonin, mgr Marcin Szymkowiak
Jakub Żyrek, Sebastian Płoszaj, Maciej Wasilewski II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "Nie można zapomnieć...XX wiek" mgr I. Imiolczyk
Maciej Wasilewski I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym "Wielcy Polacy - Pamiętajmy o nich - W kręgu Marszałka ..., czyli rzecz o Józefie Piłsudskim w 145 rocznicę urodzin" mgr J.Ocieczek
Karol Adamski III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym "Wielcy Polacy - Pamiętajmy o nich - W kręgu Marszałka ..., czyli rzecz o Józefie Piłsudskim w 145 rocznicę urodzin" mgr I. Imiolczyk
Aleksandra Naglińska Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Zielono mi" mgr J. Lejman
Konrad Broda, Adrian Kowal, Kacper Włodarczyk I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o BRD mgr I. Broda
Sebastian Płoszaj Zakwalifikowany do III etapu olimpiady przedmiotowej z matematyki mgr B. Ściążko
Sebastian Płoszaj Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady przedmiotowej z matematyki OLIMPUS mgr B. Ściążko
Konrad Broda I miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym mgr I. Imiolczyk

Uczniowie z najwyższą średnią na pierwszy semestr

Średnia Imię i nazwisko Zachowanie
5,36 Aleksandra Naglińska wzorowe
5,36 Sebastian Płoszaj wzorowe
5,08 Patryk Kilan bardzo dobre
5,00 Justyna Mordal, wzorowe
5,00 Konrad Broda dobre
4,93 Natalia Kuźnicka wzorowe
4,92 Aleksandra Łojewska wzorowe
4,82 Studziżba Gabriel wzorowe
4,79 Rafał Woda bardzo dobre
4,75 Radosław Kardas wzorowe
4,75 Sandra Sobkiewicz bardzo dobre

Szkoła Podstawowa

Uczniowie z najwyższą średnią koniec roku szkolnego 2012/2013

Średnia Imię i nazwisko Zachowanie
5,55 Marcelina Witek wzorowe
5,55 Natalia Różewicz wzorowe
5,55 Dorota Jabłońska bardzo dobre
5,45 Oliwia Mizera wzorowe
5,45 Marta Boroń wzorowe
5,36 Wiktoria Drygierczyk wzorowe
5,27 Martyna Wieczorek wzorowe
5,18 Anna Włodarczyk wzorowe
5,18 Gabriela Giemza bardzo dobre
5,09 Maksymilian Prokop bardzo dobre
5,00 Weronika Dąbrowska bardzo dobre
5,00 Michał Piątkowski bardzo dobre
5,00 Wiktor Mucha bardzo dobre
4,91 Sandra Kowalska wzorowe
4,82 Martyna Janicka bardzo dobre
4,82 Martyna Musialska wzorowe
4,82 Bartosz Wietrzyński bardzo dobre
4,82 Jakub Wręczycki wzorowe
4,82 Szymon Żaba bardzo dobre

Konkursy

Imię i nazwisko Osiągnięcie Opiekun
Mateusz Rajchman IV miejsce, Dyplom laureata i nagroda książkowa w Konkursie Zuch mgr E. Roch
Dominika Dolecka Dyplom laureata w Konkursie Zuch mgr E. Roch
Dominika Dolecka Dyplom laureata w Konkursie Zuch z języka angielskiego mgr E. Roch
Julia Muc Dyplom laureata w Konkursie Zuch z języka angielskiego mgr E. Roch
Gabriela Giemza, Dorota Jabłońska, Marcelina Witek III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "ENGLISH CAN BE FUN" mgr A. Szparniak
Dorota Jabłońska wyróżnienie w międzynarodowym konkursie "Kangur matematyczny 2013" inż. A. Wieczorkowska
Marcelina Witek II miejsce w VI Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej mgr J. Ocieczek
Daniel Bronkowski wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Zielono mi" mgr I. Federowicz
Weronika Pacia I miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym "WIELKANOCNA PARADA OZDÓB" mgr I. Federowicz
Julia Bęczkowska I miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym "WIELKANOCNA PARADA OZDÓB" mgr I. Federowicz
Aleksandra Słodkowska wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastycznym "PTAKI CUDAKI" mgr I. Federowicz
Natalia Kruczek I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - Grawerowany dyplom laureata mgr M. Niedziela
Bartosz Sztuka I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - Grawerowany dyplom laureata mgr M. Niedziela
Maja Milewska II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - dyplom laureata mgr M. Niedziela
Amelia Dolata IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - dyplom laureata mgr M. Niedziela
Lilianna Budny VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - dyplom laureata mgr M. Niedziela
Wiktoria Adamska XVII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - dyplom laureata mgr M. Niedziela
Amelia Pawłowska XX miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - dyplom uznania mgr M. Niedziela
Julia Merta XXIX miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - dyplom uznannia mgr M. Niedziela
Bartosz Sztuka XVIII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego - dyplom uznania mgr I.Broda
Lilianna Budny XXI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego - dyplom uznania mgr I.Broda
Maja Milewska, Amelia Dolata, Natalia Kruczek, Amelia Pawłowska, Wiktoria Adamska, Nicole Makowska, Julia Merta dyplomy uznania w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka Angielskiego mgr I.Broda
Oskar Żur VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - dyplom laureata mgr J.Z. Ocieczek
Słodkowska Aleksandra X miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - dyplom laureata mgr J.Z. Ocieczek
Martyna Korzeniewska VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - dyplom laureata mgr E. Roch
Dominika Dolecka X miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek - dyplom laureata mgr E. Roch
Julia Kościołek, Erik Hoang, Julia Świątek, Amelia Pilichowska, Nicole Żaak, Dominika Ozner, Julia Muc dyplomy uznania Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek mgr E. Roch
Martyna Korzeniewska I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego - Grawerowany dyplom laureata mgr E. Roch
Julia Świątek I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego - Grawerowany dyplom laureata mgr E. Roch
Nicole Żaak I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego - Grawerowany dyplom laureata mgr E. Roch
Dominika Dolecka II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego - dyplom laureata mgr E. Roch
Erik Hoang III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego - dyplom laureata mgr E. Roch
Nikodem Świątkowski VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego - dyplom laureata mgr E. Roch
Julia Kościołek XIV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego - dyplom laureata mgr E. Roch
Julia Muc dyplom uznania w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego - dyplom uznania mgr E. Roch
Daniel Bronkowski Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Zielono mi" mgr I. Federowicz

Uczniowie z najwyższą średnią na pierwszy semestr

Średnia Imię i nazwisko Zachowanie
5,33 Oliwia Mizera wzorowe
5,22 Marcelina Witek wzorowe
5,20 Dorota Jabłońska dobre
5,18 Natalia Różewicz wzorowe
5,11 Martyna Wieczorek wzorowe
5,10 Marta Boroń wzorowe
5,00 Anna Włodarczyk wzorowe
4,91 Wiktor Mucha bardzo dobre
4,91 Bartosz Wietrzyński bardzo dobre
4,91 Szymon Żaba bardzo dobre
4,90 Michał Piątkowski bardzo dobre
4,89 Weronika Dąbrowska bardzo dobre
4,82 Oskar Adamus bardzo dobre
4,80 Maksymilian Prokop bardzo dobre
4,78 Wiktoria Drygierczyk wzorowe
4,78 Sandra Kowalska wzorowe
4,78 Gabriela Giemza bardzo dobre

Konkursy

Imię i nazwisko Osiągnięcie Opiekun
Iwona Bocka I miejsce w konkursie szkolnym "Jesienny bukiet" mgr I. Federowicz
Martyna Musialska II miejsce w konkursie szkolnym "Jesienny bukiet" mgr I. Federowicz
Gabriela Giemza III miejsce w konkursie szkolnym "Jesienny bukiet" mgr I. Federowicz
Marcelina Witek I miejsce w konkursie szkolnym "Stroik bożonarodzeniowy" mgr I. Federowicz
Iwona Bocka II miejsce w konkursie szkolnym "Stroik bożonarodzeniowy" mgr I. Federowicz
Gabriela Giemza III miejsce w konkursie szkolnym "Stroik bożonarodzeniowy" mgr I. Federowicz
Jakub Letniowski II miejsce w Konkursie Wiedzy Biblijnej - etap dekanalny mgr A. Kijak
Jakub Letniowski I miejsce w Konkursie Wiedzy Biblijnej - etap szkolny mgr A. Kijak

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.