Projekt SINPHONIE

Projekt SINPHONIE (Zanieczyszczenia Powietrza Wntrz a Zdrowie: Sie obserwacyjna w Europie)jest zoonym projektem badawczym obejmujcym zdrowie, rodowisko, transport, i zmiany klimatyczne, ktrego priorytetowym celem jest poprawa jakoci powietrza wewntrz szkl i przedszkoli. Projekt jest realizowany w ramach umowy Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ds. Zdrowia Konsumentw (SANCO. Koncentrujc si na szkoach oraz innych placwkach opieki nad dziemi, projekt SINPHONIE ma na celu opracowanie zalece dotyczcych dziaa naprawczych i zapobiegawczych, ktre pozwol na popraw warunkw rodowiskowych, istotnych dla dzieci w szkoach. Projekt SINPHONIE opiera si na zrozumieniu, e prawo oddychania czystym powietrzem w szkoach jest tosame z prawem do zdrowia.
 
W ramach programu SINPHONIE bd prowadzone szeroko pojte badania rodowiskowe i zdrowotne, a ich wyniki bd analizowane w oparciu o zebrane dotychczas cenne informacje z tego zakresu. Pozwoli to na opracowanie kompleksowej oceny ryzyka w zakresie wpywu jakoci powietrza w salach lekcyjnych na zdrowie dzieci oraz uzyskiwane przez nie wyniki w nauce.

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.