Projekt SINPHONIE

Projekt SINPHONIE (Zanieczyszczenia Powietrza Wnętrz a Zdrowie: Sieć obserwacyjna w Europie)jest złożonym projektem badawczym obejmującym zdrowie, środowisko, transport, i zmiany klimatyczne, którego priorytetowym celem jest poprawa jakości powietrza wewnątrz szkól i przedszkoli. Projekt jest realizowany w ramach umowy Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ds. Zdrowia Konsumentów (SANCO. Koncentrując się na szkołach oraz innych placówkach opieki nad dziećmi, projekt SINPHONIE ma na celu opracowanie zaleceń dotyczących działań naprawczych i zapobiegawczych, które pozwolą na poprawę warunków środowiskowych, istotnych dla dzieci w szkołach. Projekt SINPHONIE opiera się na zrozumieniu, że prawo oddychania czystym powietrzem w szkołach jest tożsame z prawem do zdrowia.
 
W ramach programu SINPHONIE będą prowadzone szeroko pojęte badania środowiskowe i zdrowotne, a ich wyniki będą analizowane w oparciu o zebrane dotychczas cenne informacje z tego zakresu. Pozwoli to na opracowanie kompleksowej oceny ryzyka w zakresie wpływu jakości powietrza w salach lekcyjnych na zdrowie dzieci oraz uzyskiwane przez nie wyniki w nauce.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.