Samorzd Uczniowski

Samorzd SP 32

Przewodniczcy- Machnicki Jakub kl. VII "b"

Zastpca - Maja Gomuka kl. VII "a"
Skarbnik- Boro Bartosz kl. VII "b"

Samorzd Gimnazjum 5

Przewodniczcy - Natalia Kozera II "b"
Zastpca - Milena Stojek klasa klasa II "b"
Skarbnik - Miosz Grka klasa III "b"
Sekretarz - Kuba Krychowski klasa II "b"

Opiekunowie Samorzdu Uczniowskiego

Szkoa Podstawowa nr 32 - mgr Anna Uciska - Pilarz, p. ukasz Rajchman
Gimnazjum nr 5 - mgr Alina Szparniak, mgr Wiesawa Bonin

SEKCJE DZIAAJCE W RAMACH SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO SP

Sekcja organizacyjno-porzdkowa:
Opiekunowie:

  mgr Barbara Brzezo
  mgr Anna Uciska- Pilarz
  p. ukasz Rajchman
Czonkowie: ochotnicy z klas IV-VI (35 osb)
  wspieranie nauczycieli w penieniu dyurw, tj. dbao o bezpieczestwo na korytarzach szkolnych , boisku, sali gimnastycznej
  udzia w pracach komisji w konkursach przeprowadzanych w szkole,
  urzdzanie zabaw i dyskotek,
  wspudzia w uroczystociach i akademiach szkolnych, obsuga nagonienia
Sekcja informacyjna:
Opiekun: mgr Anna Uciska- Pilarz
Czonkowie:
  Daria Warzyska
  Artur Witusik
  Martyna Pita
  prowadzenie gazetki ciennej i tablicy informacyjnej S.U.,
  informowanie o przedsiwziciach S.U.,
  przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach,
  np. kulturalnych w szkole i poza ni,
  pomoc w tworzeniu dziau S.U. na
  stronie internetowej szkoy,
  przygotowywanie plakatw okolicznociowych (zawiadomienia o zebraniach SU, konkursach itp.)
Sekcja dekoracyjna:
Opiekun: mgr Irena Federowicz
Czonkowie: (chtni uczniowie klas IV-VI 22 osoby)
  dbanie o wystrj plastyczny i estetyk szkoy,
  pomoc w przygotowywaniu dekoracji z okazji uroczystoci szkolnych.
Sekcja charytatywna:
Opiekun: mgr Iwona Broda
Czonkowie:
  Daria Warzyska
  Amelia Niepsuj
  Oliwia Bk
  inicjowanie dziaa charytatywnych na terenie szkoy,
  udzia w akcjach charytatywnych organizowanych
  przez instytucje pozaszkolne,
  organizowanie zbirek, akcji
Sekcja ywieniowa:
Opiekunowie: wychowawcy klas I-III
Czonkowie: (ochotnicy z klas IV-VI -20 osb)
wspieranie nauczycieli w przydziale owocw/mleka uczniom klas I-III
Sekcja dziennikarska:
Opiekun: mgr Teresa Patoa Czonkowie: Julia akomska Oliwia Popioek Amelia Niepsuj
  redagowanie gazetki szkolnej,
  poznawanie ciekawostek dzielnicy, miasta i regionu,
  zapoznawanie si z prac dziennikarza

Informacje archiwalne

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.