Samorząd Uczniowski

Samorząd SP 32

Przewodniczący- Machnicki Jakub kl. VII "b"

Zastępca - Maja Gomułka kl. VII "a"
Skarbnik- Boroń Bartosz kl. VII "b"

Samorząd Gimnazjum 5

Przewodniczący - Natalia Kozera II "b"
Zastępca - Milena Stojek klasa klasa II "b"
Skarbnik - Miłosz Górka klasa III "b"
Sekretarz - Kuba Krychowski klasa II "b"

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Szkoła Podstawowa nr 32 - mgr Anna Ucińska - Pilarz, p. Łukasz Rajchman
Gimnazjum nr 5 - mgr Alina Szparniak, mgr Wiesława Bonin

SEKCJE DZIAŁAJĄCE W RAMACH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP

Sekcja organizacyjno-porządkowa:
Opiekunowie:

  mgr Barbara Brzezoń
  mgr Anna Ucińska- Pilarz
  p. Łukasz Rajchman
Członkowie: ochotnicy z klas IV-VI (35 osób) •
  wspieranie nauczycieli w pełnieniu dyżurów, tj. dbałość o bezpieczeństwo na korytarzach szkolnych , boisku, sali gimnastycznej
  • udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzanych w szkole,
  • urządzanie zabaw i dyskotek,
  • współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych, obsługa nagłośnienia
Sekcja informacyjna:
Opiekun: mgr Anna Ucińska- Pilarz
Członkowie:
  Daria Warzyńska
  Artur Witusik
  Martyna Pięta
• 
  prowadzenie gazetki ściennej i tablicy informacyjnej S.U.,
  • informowanie o przedsięwzięciach S.U.,
  • przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach,
  np. kulturalnych w szkole i poza nią,
  • pomoc w tworzeniu działu S.U. na
  stronie internetowej szkoły,
  • przygotowywanie plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o zebraniach SU, konkursach itp.)
Sekcja dekoracyjna:
Opiekun: mgr Irena Federowicz
Członkowie: (chętni uczniowie klas IV-VI 22 osoby)
  • dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły,
  • pomoc w przygotowywaniu dekoracji z okazji uroczystości szkolnych.
Sekcja charytatywna:
Opiekun: mgr Iwona Broda
Członkowie:
  Daria Warzyńska
  Amelia Niepsuj
  Oliwia Bąk
  •    inicjowanie działań charytatywnych na terenie szkoły,
  •    udział w akcjach charytatywnych organizowanych
  przez instytucje pozaszkolne,
  •    organizowanie zbiórek, akcji
Sekcja żywieniowa:
Opiekunowie: wychowawcy klas I-III
Członkowie: (ochotnicy z klas IV-VI -20 osób)
• wspieranie nauczycieli w przydziale owoców/mleka uczniom klas I-III
Sekcja dziennikarska:
Opiekun: mgr Teresa Patoła Członkowie: Julia Łakomska Oliwia Popiołek Amelia Niepsuj
   • redagowanie gazetki szkolnej,
  • poznawanie ciekawostek dzielnicy, miasta i regionu,
  • zapoznawanie się z pracą dziennikarza

Informacje archiwalne

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.