Program Radosna szkoa

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoa przystpia do programu Radosna szkoa. W ramach programu otrzymalimy wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole i urzdzenie szkolnego placu zabaw.
 

Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeone.