Nasi przyjaciele

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. W imieniu naszej placówki oraz jej wychowanków wyrażamy głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość, życząc jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć

***

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania dla Księdza Proboszcza Dariusza Kujawy za okazywaną życzliwość i wsparcie we wszystkich naszych przedsięwzięciach.
 
***

***

***

***

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie serdecznie dziękują Pani Agnieszce Kudyba za zorganizowanie akcji charytatywnej w której dzieci klasy III c otrzymaly paczki mikołajkowe.


***

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie serdecznie dziękują RADZIE RODZICÓW za pomoc, życzliwość oraz pracę na rzecz naszej placówki.


***

***

***

Dyrektor i Grono Pedagogiczne składają serdecznie podziękowania:
Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu,
Regionalnemu Stowarzyszeniu Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
Lidze Obrony Kraju,
MDK Kazimierz,
Sosnowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
za pomoc w oraganizacji Pikniku Rodzinnego 2014


***

Dyrektor i Grono Pedagogiczne dziekują pani Elżbiecie Bockiej za piękne kwiaty do doniczek wokół szkoły.


***

Dyrektor i wychowawcy p. Maria Niedziela i p. Ewa Roch serdecznie dziękują Rodzicom uczniów klas II szkoły podstawowej za zebranie pieniędzy w kwocie 800 zł na zakup ławek i stolików do sali nr 4
***

***

Dyrektor i Grono Pedagogiczne gorąco i serdecznie dziękują pani Joannie Jakubczyk za przepiękne kwiaty ofiarowane dla naszej szkoły każdego roku

***

***

Podziękowania dla wszystkich rodziców, którzy wspierają tegoroczną akcję Samorządu Szkolnego "Paczka Świąteczna" poprzez pieczenie wspaniałych ciast.

***

***

Podziękowania dla Wydawnictwa Helion Edukacja za ufundowanie literatury fachowej do pracowni informatycznej oraz nagród dla uczniów w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Internecie

***

Składamy podziękowania rodzicom uczniów klasy VI "b" w roku szkolnym 2010/2011 za dofinansowanie zakupu szaf do pracowni komputerowej

***

Składamy serdeczne podziękowania dla:
 
Państwa Barbary i Andrzeja Stefańskich,
Państwa Jolanty i Zbigniewa Mordal,
Pani Moniki Okrajek,
Pana Jacka Duraj,
Pana Pawła Rajchmana,
Pana Bogdana Nelke
za ogromny wkład pracy, zaangażowanie oraz wzorową organizację przy montażu wykładziny w sali nr 18

***

Nasza szkoła współpracuje z parafią Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu - Kazimierzu. Wspólnie organizujemy akcje charytatywne dzięki, którym dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących otrzymują paczki oraz dofinansowanie obiadów. Uczniowie klas pierwszych otrzymują tzw. wyprawki z pełnym wyposażeniem. Dzięki cyklicznym balom sylwestrowym pozyskiwaliśmy środki na dofinansowanie "zielonej szkoły" oraz doposażenie sali gimnastycznej. W 2002 roku od firmy "Hoga" otrzymaliśmy komputery do pracowni komputerowej. Corocznie organizujemy kiermasz nowych i używanych podręczników dzięki czemu możemy dofinansowywać imprezy i wycieczki szkolne. Współpracujemy z Domem Kultury w Kazimierzu Górniczym. Od Fundacji Silesia co roku otrzymujemy określoną kwotę na krzewy i drzewka, którymi obsadzamy teren szkoły. Dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli mogliśmy wyremontować sale lekcyjne 21, 22, 23, 24, 28.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.