Nasi przyjaciele

Dziki przyjaznej doni ludzi dobrej woli moliwa jest realizacja naszych celw i zamierze. W imieniu naszej placwki oraz jej wychowankw wyraamy gbok wdziczno za ofiarowan pomoc i yczliwo, yczc jednoczenie powodzenia w realizacji yciowych przedsiwzi

***

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne skadaj serdeczne podzikowania dla Ksidza Proboszcza Dariusza Kujawy za okazywan yczliwo i wsparcie we wszystkich naszych przedsiwziciach.
 
***

***

***

***

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie serdecznie dzikuj Pani Agnieszce Kudyba za zorganizowanie akcji charytatywnej w ktrej dzieci klasy III c otrzymaly paczki mikoajkowe.


***

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie serdecznie dzikuj RADZIE RODZICW za pomoc, yczliwo oraz prac na rzecz naszej placwki.


***

***

***

Dyrektor i Grono Pedagogiczne skadaj serdecznie podzikowania:
Wyszej Szkole Medycznej w Sosnowcu,
Regionalnemu Stowarzyszeniu Forum dla Zagbia Dbrowskiego,
Lidze Obrony Kraju,
MDK Kazimierz,
Sosnowieckiej Radzie Dziaalnoci Poytku Publicznego,
za pomoc w oraganizacji Pikniku Rodzinnego 2014


***

Dyrektor i Grono Pedagogiczne dziekuj pani Elbiecie Bockiej za pikne kwiaty do doniczek wok szkoy.


***

Dyrektor i wychowawcy p. Maria Niedziela i p. Ewa Roch serdecznie dzikuj Rodzicom uczniw klas II szkoy podstawowej za zebranie pienidzy w kwocie 800 z na zakup awek i stolikw do sali nr 4
***

***

Dyrektor i Grono Pedagogiczne gorco i serdecznie dzikuj pani Joannie Jakubczyk za przepikne kwiaty ofiarowane dla naszej szkoy kadego roku

***

***

Podzikowania dla wszystkich rodzicw, ktrzy wspieraj tegoroczn akcj Samorzdu Szkolnego "Paczka witeczna" poprzez pieczenie wspaniaych ciast.

***

***

Podzikowania dla Wydawnictwa Helion Edukacja za ufundowanie literatury fachowej do pracowni informatycznej oraz nagrd dla uczniw w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Internecie

***

Skadamy podzikowania rodzicom uczniw klasy VI "b" w roku szkolnym 2010/2011 za dofinansowanie zakupu szaf do pracowni komputerowej

***

Skadamy serdeczne podzikowania dla:
 
Pastwa Barbary i Andrzeja Stefaskich,
Pastwa Jolanty i Zbigniewa Mordal,
Pani Moniki Okrajek,
Pana Jacka Duraj,
Pana Pawa Rajchmana,
Pana Bogdana Nelke
za ogromny wkad pracy, zaangaowanie oraz wzorow organizacj przy montau wykadziny w sali nr 18

***

Nasza szkoa wsppracuje z parafi Najwitszego Ciaa i Krwi Chrystusa w Sosnowcu - Kazimierzu. Wsplnie organizujemy akcje charytatywne dziki, ktrym dzieci z rodzin najbardziej potrzebujcych otrzymuj paczki oraz dofinansowanie obiadw. Uczniowie klas pierwszych otrzymuj tzw. wyprawki z penym wyposaeniem. Dziki cyklicznym balom sylwestrowym pozyskiwalimy rodki na dofinansowanie "zielonej szkoy" oraz doposaenie sali gimnastycznej. W 2002 roku od firmy "Hoga" otrzymalimy komputery do pracowni komputerowej. Corocznie organizujemy kiermasz nowych i uywanych podrcznikw dziki czemu moemy dofinansowywa imprezy i wycieczki szkolne. Wsppracujemy z Domem Kultury w Kazimierzu Grniczym. Od Fundacji Silesia co roku otrzymujemy okrelon kwot na krzewy i drzewka, ktrymi obsadzamy teren szkoy. Dziki zaangaowaniu rodzicw i nauczycieli moglimy wyremontowa sale lekcyjne 21, 22, 23, 24, 28.

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.