Szkoła Przedsiębiorczości

ZAKŁADKA FINANSOWA

Rok szkolny 2008/2009

Wycieczka do Sejmu RP w Warszawie

19.05.2009r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Sejmu RP w Warszawie. Spotkali się z posłem PO Jarosławem Piętką. Poseł oprowadził ich po budynku Sejmu, opowiadał o historii i współczesności parlamentaryzmu. Gimnazjaliści obejrzeli salę obrad, byli pod tablicą pamięci. Wizyta w Sejmie zrobiła na młodzieży bardzo pozytywne wrażenie. Spotkanie z posłem było bardzo ciekawe, a młodzież oceniając wycieczkę uznała, że był to najciekawszy punkt programu.

foto

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

18. 05. 2009 uczniowie klas II i III zwiedzali Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Większość uczestników wycieczki spodziewała się, że główna sala wypełniona będzie ludźmi  oczekującymi na notowania giełdy. Tymczasem w całym budynku giełdy było prawie pusto, gdyż w dobie informatyki i komputerów każdy może sprawdzić notowania we własnym domu. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można inwestować na giełdzie, na co należy zwrócić uwagę podejmując decyzje, co to hossa i bessa. Obejrzeli również przygotowane dla nich filmy z zakresu inwestowania na giełdzie.

foto

Wycieczka zawodoznawcza do PPHU DEKORGIPS

18.03.2009r. uczniowie kl. IIc udali się do Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego DEKORGIPS w Dąbrowie Górniczej. Pan Jarosław Budzik- doradca klienta przedstawił młodzieży historię i zakres działalności przedsiębiorstwa. Uczniowie podczas zwiedzania zakładu mieli możliwość poznania charakteru pracy na poszczególnych stanowiskach. Zostali również zapoznani z wymaganiami, jakie stawia się przyszłym pracownikom w zakresie wykształcenia oraz koniecznych umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w zakładzie.

foto

Wycieczka zawodoznawcza do V Komisariatu Policji w Sosnowcu

12.03.2009 r. uczniowie klasy II a odbyli wycieczkę zawodoznawczą do V Komisariatu Policji w Sosnowcu. Aspirant Grzegorz Kuźnicki oprowadził uczniów po komisariacie. Omówił rejon działania placówki, zakres obowiązków pracowników oraz zapoznał młodzież z predyspozycjami, umiejętnościami i wymaganiami, które muszą spełniać kandydaci na policjantów.

foto

Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Skarbowego

26.02.09 r. uczniowie klas II uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Urzędu Skarbowego. Pani Lidia Nawrot zapoznała młodzież ze strukturą organizacyjną oraz zadaniami poszczególnych działów urzędu. Omówiła pojęcie i rodzaje obowiązujących podatków oraz przedstawiła procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Spotkanie zakończyło się zabawą edukacyjną "Wyspa rekinów" Chętni uczniowie przedstawiali rozwiązanie problemu, z którym borykali się piraci przy podziale skarbu.

foto

Spotkanie z przedstawicielem ZUS

20.02. 2009 r. uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani Joanna Giemza w przystępny sposób wyjaśniła jaka jest struktura ZUS, czym jest ubezpieczenie społeczne; jakie są zadania, świadczenia ZUS; czym jest osobiste konto w ZUS. Uczestnicy pracując w małych grupach wypełniali druki m.in. zgłoszenie/ zmianę danych osobowych płatnika składek. Prelegentka podała również adresy internetowych serwisów informacyjnych ZUS krótko charakteryzując ich tematykę.

foto

Tydzień dla Oszczędzania 27 - 31.10.2008 r.

"Światowy Dzień Oszczędzania" 31.10.2008r. Nasze gimnazjum włączyło się w tym roku do ogólnopolskiej akcji społecznej promującej oszczędzanie. W ramach „Tygodnia dla Oszczędzania” przypadającego na ostatni tydzień października na przedmiotach ogólnokształcących i godzinach wychowawczych realizowane były tematy z zakresu finansów, bankowości oraz oszczędzania. Uczennice kl. III: M. Włodarczyk, A. Wojnarowska i D. Szpórnóg przeprowadziły wśród gimnazjalistów ankietę na temat kieszonkowego gimnazjalisty oraz wśród młodzieży i dorosłych ankietę na temat powodów i sposobów oszczędzania. Opracowane wyniki zostały wykorzystane na lekcjach matematyki i na godzinach wychowawczych oraz zaprezentowane całej społeczności szkolnej w formie gazetek. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w szkolnych konkursach o tematyce związanej z oszczędzaniem Chętni będą mogli do 26.11 2008r. przygotować film na ogólnopolski konkurs ”Krótki film o oszczędzaniu”.

Wycieczka do Urzędu Miasta

21.10. 2008r. odbyła się wycieczka uczniów z Koła Ekologicznego do Urzędu Miasta w Sosnowcu. Celem wycieczki było przeprowadzenie wywiadu na temat stanu środowiska w mieście i podejmowanych działań związanych z jego ochroną. Wywiadu udzieliły Pani Naczelnik Wanda Orlińska i Pani Inspektor Barbara Smołucha z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Po zadaniu wszystkich pytań uczniowie otrzymali książki ,,Pomniki przyrody Sosnowca" Dziękujemy za miłe spotkanie. foto1

Warsztaty

20.10.2008 r. uczniowie klasy Ia uczestniczyli w warsztatach z zakresu edukacji regionalnej. Tematem warsztatów było dziedzictwo kulturowe krajów UE. Warsztaty odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. W spotkaniu brał udział prelegent z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach. Za aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymali drobne nagrody rzeczowe. foto1 foto2

2.10.2008 r. gościł w naszej szkole Piotr Lorenc- dziennikarz katolickiego tygodnika "Niedziela". W spotkaniu z dziennikarzem wzięli udział uczniowie klas trzecich. Pan Lorenc przedstawił uczniom ścieżkę swojej kariery zawodowej. Opowiadał o pracy w redakcji i w terenie. Przedstawił zalety i wady pracy dziennikarza. Wskazał cechy, predyspozycje i zdolności przydatne do wykonywania zawodu. Na zakończenie spotkania podzielił się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z ostatnich zagranicznych podróży służbowych.

foto1 foto2

Ogólnopolska kampania społeczna "Pola Nadziei" w tym roku dotarła również do Sosnowca. Celem kampanii jest szerzenie idei hospicyjnej, edukacja dzieci i młodzieży z zakresu opieki i pomocy ludziom chorym i cierpiącym, zbieranie funduszy na statutowe cele hospicjum. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Sosnowca i Biskup Diecezji Sosnowieckiej.
     Uczniowie naszego gimnazjum z pełnym zaangażowaniem włączyli się w kampanię. Klasowi liderzy wolontariatu odpowiadali za akcję informacyjną. Przygotowywali plakaty i ogłoszenia informujące o zaplanowanej akcji, zachęcające do współudziału.
     06.10.2008 r. przedstawiciele klas uczestniczyli w szkolnym projekcie "Pola Nadziei". Uczniowie pod opieka wychowawcy klasy III c – mgr Renaty Śliwińskiej i pedagoga szkolnego obejrzeli film poruszającego trudny temat życia nastolatków naznaczonych chorobą nowotworową. Następnie zasadzili cebulki żonkili na "Szkolnym Polu Nadziei".
     07.10.2008 r. delegaci klas uczestniczyli w akcji tworzenia "Sosnowieckich Pól Nadziei" zorganizowanej przez Hospicjum św. Tomasza. Wraz z przedstawicielami innych sosnowieckich szkół i przedszkoli sadzili cebulki żonkili na klombach przygotowanych przez pracowników zieleni miejskiej w Parku Sieleckim.      W ciągu całego roku szkolnego uczniowie będą podejmować działania na rzecz hospicjum. Zwieńczeniem całej akcji będzie udział w Wiosennym Festynie Rodzinnym - Pola Nadziei.

Rok szkolny 2007/2008

Nasze Gimnazjum przystąpiło w marcu 2008 roku do programu: Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która jest autorem tej akcji dokonuje formalnej weryfikacji, po której szkoła przystępuje do realizacji zadań określonych w programie.
Do końca czerwca szkoła realizować będzie I etap programu, którym jest osiągnięcie Nominacji do Certyfikatu Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". II etap programu zamknie się uzyskaniem Certyfikatu Jakości.
W ramach realizacji programu uczniowie będą przygotowywani do aktywności na rynku pracy oraz świadomego gospodarowania swoimi finansami. Szkoła otworzy uczniom możliwość świadomego wyboru dalszego kształcenia i budowania kariery zawodowej poprzez m. in. udział w zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do rynku pracy, konkursach, warsztatach, festynach o tematyce gospodarowania finansami. Nauczyciele realizować będą programy uzupełniające oraz rozszerzające do przedmiotu wiedza o społeczeństwie o tematy "Ekonomia na co dzień", "Przedsiębiorczość". Na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących realizowane będą treści o tematyce ekonomicznej. Szkoła zostanie wyposażona w podręczną biblioteczkę oraz filmy edukacyjne rozszerzające temat przedsiębiorczości w szkole.  

Teatr

 
21.04.08 r. uczniowie klasy IIa udali się z wizytą do Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Przewodnikiem po teatrze był pan Jacek Januszko- pracownik Biura Obsługi Widza. W czasie pobytu w teatrze uczniowie poznali tajniki pracy aktora oraz innych zawodów reprezentowanych przez pracowników teatru odpowiedzialnych za przygotowanie każdego spektaklu. Ponadto zwiedzili kulisy teatru: garderoby aktorów, pracownię modelarską, pracownię stolarską, pracownię krawiecką i rekwizytornię. Odważniejsi mogli zaprezentować swoje zdolności aktorskie na teatralnej scenie.

 
Wizyta w Urzędzie Miasta
 
04.06.2008r. uczniowie klas I a, I b, I c uczestniczyli w wycieczce do Urzędu Miasta w Sosnowcu. Celem wizyty w urzędzie było zapoznanie młodzieży z pracą urzędu, rozmieszczeniem poszczególnych wydziałów i sposobem załatwiania formalności urzędowych. W trakcie spotkania z podinspektorem Wydziału Informacji i Promocji Miasta –p. Rafałem Łysy młodzież dowiedziała się również o inwestycjach podejmowanych przez miasto i nowo oddawanych obiektach dydaktycznych uczelni na terenieSosnowca. Uczniowie zadając liczne pytania uzyskali informacje dotyczące potrzebnych kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowiskach urzędniczych.
foto1 foto2
 
Spotkanie z dyrektorem ds. handlowych
 
20.05.2008r. odbyło się spotkanie uczniów klas III a, III b, III c oraz I a z p. Michałem Gąsieniec- dyrektorem ds. handlowych z firmy MIRGAZ z Dąbrowy Górniczej. W trakcie spotkania prowadzący przedstawił uczniom ścieżkę swojej kariery zawodowej, zapoznał uczniów z zaletami i wadami pracy na odpowiedzialnym stanowisku. Dyrektor M. Gąsieniec przybliżył uczniom zasady pisania poprawnego CV świeżo „upieczonego” absolwenta, listu motywacyjnego, zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej i udzielił rad dotyczących przygotowania się do takiej rozmowy. Uczniowie otrzymali przykładowe formularze dokumentów aplikacyjnych.
foto1 foto2
Moje preferencje zawodowe
 
15.05.2008r.na terenie szkoły odbyły się pozalekcyjne zajęcia ""Moje preferencje zawodowe" skierowane do klas II gimnazjum. W zajęciach prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- panie A. Świerczyńską i W. Wójcik uczestniczyło 12 uczniów. W trakcie trzech godzinnych modułów uczniowie poprzez wzbogacenie wiedzy o swoich cechach charakteru, zainteresowaniach, sposobach radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem tworzyli obraz samego siebie. Ćwiczyli umiejętności przydatne w szkole i w pracy zawodowej. Po zakończonych warsztatach uczniowie uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach.
foto1 foto2
 
Wycieczka do Huty Katowice
 
14.05.2008 r. uczniowie klas II uczestniczyli w wycieczce do Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. Młodzież została oprowadzona po zakładzie przez przedstawicieli Oddziału PTTK Huty Katowice - panów: Sylwestra Zawidzkiego i Wojciecha Janusa. Uczniowie zwiedzili wydział wielkopiecowy, wydział ciągłego odlewu stali i walcownię. Poznali ekonomiczne założenia funkcjonowania huty, realia pracy hutnika oraz przepisy BHP obowiązujące pracowników.
foto1 foto2 foto3
 
Spotkanie z przedstawicielem banku
 
6. 05. 2008 r. na lekcji matematyki w klasie III b gościła p. Agnieszka Kozłowska- specjalista do sprzedaży produktów bankowych z Polbanku EFG w Katowicach. Tematem spotkania był lokaty i kredyty bankowe. Przedstawicielka banku przybliżyła uczniom rodzaje lokat oraz kredytów oferowanych klientom. Uczniowie uzyskali informacje o warunkach, które muszą być spełnione przez kredytobiorców i ograniczeniach stawianych przez bank. Uczniowie poznali procedury przyznawania kredytów i dowiedzieli się, jak wyliczany jest całkowity koszt ich pozyskania. Uczniowie uczestniczący w spotkaniu dzięki zdobytej wiedzy w przyszłości będą wiedzieć, jak wybierać najkorzystniejsze oferty bankowe.
foto1 foto2
 
Poprawne konstruowanie europejskiego CV
 
28.04.08r. uczniowie klas II i III uczestniczyli w warsztatach "Poprawne konstruowanie europejskiego CV" oraz lekcji "Rynek pracy w Unii Europejskiej". Zajęcia odbyły się w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach. Były prowadzone przez konsultanta RCIE Jacka Woźnikowskiego. Tematyka warsztatów i lekcji obejmowała: zasady tworzenia CV, podstawowe zasady i cele Europass , wypełnienie życiorysu on- line, zasady odbywania stażu i zatrudniania w krajach UE, instytucje pomagające w szukaniu pracy poza granicami kraju.
foto1 foto2
 
Wycieczka do Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
 
25.04.08r. uczniowie klas III udali się do Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, gdzie uczestniczyli w lekcji "Europejskie zawody przyszłości" oraz w warsztatach "Rynek pracy w UE". Zajęcia prowadził konsultant RCIE Jacek Woźnikowski. Konsultant w czasie lekcji wskazał najpopularniejsze obszary gospodarcze wśród Polaków oraz zapoznał uczniów z prognozami dotyczącymi najbardziej atrakcyjnych zawodów w UE w najbliższych latach. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia: historia powstania i działania systemu EURES, rodzaje pracy w UE, zasady odbycia stażu i zatrudnienie w krajach UE, instytucje polskie pomagające w szukaniu pracy poza granicami kraju.
foto1 foto2
 
Wycieczka do siedziby Biura Regionu Sprzedaży Polbanku
 
24 kwietnia 2008 roku uczniowie klasy III b odbyli wycieczkę do siedziby Biura Regionu Sprzedaży Polbanku EFG w Katowicach. Konsultantami byli koordynatorzy: pan Tomasz Grzybowski i pani Katarzyna Antolak. Uczniowie dowiedzieli się o historii powstania banku i jego działalności na rynku polskim. Poznali specyfikę działalności banku ze względu na grupy klientów - indywidualnych i firmy oraz zakres pracy i obszar działania regionalnego biura sprzedaży. Uczniowie mogli zobaczyć umowy bankowe, jakie podpisują pracownicy z klientami. Koordynatorzy przedstawili swoje ścieżki kariery zawodowej. Po prezentacji młodzież zadawała pytania dotyczące niezbędnego wykształcenia potrzebnego do uzyskania pracy w banku oraz obowiązków pracowników. Koordynatorzy udzielali chętnie odpowiedzi na pytania uczniów. Opowiedzieli również, jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna oraz rekrutacja. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe drobiazgi oraz materiały dotyczące pracy banku.
foto1 foto2
 
Mój skarbiec informacji o zawodzie
 
Dnia 18.04.2008r uczniowie drugich klas gimnazjum uczestniczyli w warsztatach "Mój skarbiec informacji o zawodzie" z programu "Moja droga do zawodu". Zajęcia były prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, mgr Annę Świerczyńską i mgr Wiolettę Wójcik. Zajęciami zostało objętych 66 drugoklasistów. Z każdą z klas prowadzący pracowali w ramach dwóch jednostek lekcyjnych wykorzystując metody warsztatowe, autotesty, pogadanki. W trakcie zajęć uczniowie uczestniczyli w zabawie integracyjnej "Kim chciałbym być?" . Wypełniali kwestionariusz oraz ankietę skłonności zawodowych. Po analizie wyników autotestów mogli indywidualnie skonsultować własne wyobrażenie kariery zawodowej i drogi kształcenia. Prowadzący określili informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych o kierunku i trybie kształcenia, źródłach pozyskania informacji .
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.