Promocja zdrowia

Dziaania podejmowane w ramach projektu "lska Sie Szk Promujcych Zdrowie"

Drugie ycie butelki

Listy do Ziemi
W kwietniu nasz szkoa, jak co roku, wzia udzia w akcji "Listy dla Ziemi".
Uczniowie pisali listy w tym roku kierowane dla dorosych.
Tematy przewodnie to:
- wszystkie kolory recyklingu,
- drugie ycie butelki,
- bad eko,
- zero mieci
- nie pal smieci - segreguj!
Uczniowie napisali wiele madrych listw, wykonali wietne drobiazgi z butelek i innych niepotrzebnych ju mieci, np. zabawki, lampionki, ozdobne wazoniki.

W naszej szkole uczymy si segregacji odpadw. Na wszystkich korytarzach stoj odpowiednie pojemniki.

Skadniki pokarmowe - czy wiesz, co jesz?
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i rodowiska w Sosnowcu, ktrych celem byo przede wszystkim promowanie zdrowego odywiania. W tym celu zapoznali si z substancjami chemicznymi, ktre maj zdrowy i szkodliwy wpyw na organizm czowieka. Podczas zaj poznali skadniki pokarmowe i ich znaczenie, w jakich produktach je spotykamy, uczyli si wykorzystania analizy chemicznej w ocenie poywienia. Mieli sposobno korzystania ze sprztu laboratoryjnego i samodzielnego pod kierunkiem prowadzcego przeprowadza proste dowiadczenia, by na koniec wycign stosowne wnioski. Due znaczenie miaa wsppraca w zespole. Uczestnictwo w takich zajciach cieszyo si duym zainteresowaniem i skupieniem uwagi.

Promocja zdrowia. Zajcia w ramach programu profilaktyki zdrowotnej przeprowadzone przez pana Igora Imiolczyka w klasie 5 A.

Klasa 2a

Uczniowie klasy 3b i 3d
Komentarz do zdj
 

Uczniowie klasy 5c przy pracy nad plakatami promujacymi zdrowy styl ycia - lekcja wychowawczaKlasa I B SP


 

Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z przeprowadzonych dziaa
 

Pierwsza pomoc przedmedyczna zorganizawana przez pana Igora Imiolczyka i SP "Pancernik"

W klasie V b zrealizowano nastpujce tematy:

 • Zdrowy styl ycia.
 • ABC zdrowego jedzenia.
 • Pizza czy saatka oto jest dylemat.
 • Rola aktywnoci fizycznej.


 • W klasie IVa na godzinach wychowawczych pedagog szkolny p. Dorota Rzeniczek- Borda prowadzi cykl zaj w ramach programu "Zaradny kot w akcji". Celem zaj jest rozwijanie wiedzy uczniw na temat rozpoznawania, nazywania i wyraania emocji, poznanie sposobw radzenia sobie ze zoci i ksztatowanie umiejtnoci spoecznych. Rodzice uczniw w trakcie zebrania klasowego zostali zapoznani z celami realizowanego programu i biecymi efektami pracy uczniw.

  Uczestniczymy w projekcie:"Szkoa promujca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem", ktry obejmuje edukacj dzieci i modziey w zakresie prewencji pierwotnej nowotworw poprzez promowanie zdrowego stylu ycia. Europejski Kodeks Walki z Rakiem - wybrane zalecenia:

  • Nie pal. Nie uywaj tytoniu w adnej postaci.
  • Wystrzegaj si otyoci.
  • Bd aktywny fizycznie w codziennym yciu. Ogranicz czas spdzany na siedzco.
  Przestrzegaj zalece prawidowego sposobu ywienia:
  • jedz duo produktw penoziarnistych, rolin strczkowych, warzyw i owocw;
  • ogranicz spoycie wysokokalorycznych produktw spoywczych(o wysokiej zawartoci cukru lub tuszczu) i unikaj napojw sodzonych;
  • unikaj przetworzonego misa; ogranicz spoycie misa czerwonegoi ywnoci z du zawartoci soli.
  • nie pij alkoholu
  • Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie soneczne (dotyczy to szczeglnie dzieci).
  • Chro si przed socem, uywaj produktw przeznaczonych do ochrony przeciwsonecznej.
  • Nie korzystaj z solarium.

  W biecym roku szkolnym nasza szkoa przystpia do programu "lska Sie Szk Promujcych Zdrowie". Ubiegamy si o uzyskanie certyfikatu Szkoy Promujcej Zdrowie. Poprzez udzia w programie:

 • dymy do podniesienia poziomu wiedzy i umiejtnoci uczniw w zakresie ochrony zdrowia
 • kreujemy prozdrowotne zachowania uczniw
 • promujemy ycie bez naogw
 • dbamy o zdrowie wasne i innych
 • poznajemy zagroenia cywilizacyjne
 • jestemy aktywni ruchowo
 • dbamy o bezpieczestwo
 • wiemy jak si zdrowo odywia
 • W promocji zdrowia uczestnicz uczniowie, nauczyciele, rodzice i wszyscy pracownicy szkoy.

  Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
  ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
  Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.