TEMATY PROJEKTW GIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

przedmioty cise

  1. Wasnoci wieloktw foremnych - p. A. Kpska
  2. Rozwizywanie trjktw prostoktnych za pomoc funkcji trygonometrycznych p. A. Kpska
  3. Poznajemy zioa - p. E. Pawowska
  4. Zastosowanie zi - p. E. Pawowska
  5. Jeziora antropogeniczne w naszej okolicy - p. E. Przdka
  6. Nowy EKO Kazimierz - E. Przdka
  7. Haas - jego wpyw na zdrowie czowieka - p. R. liwiska
  8. Czy powinnimy unika napojw energetyzujcych? - p. R. liwiska
  9. Nasza szkoa w obiektywie aparatu i kamery - filmik reklamujcy szko p. I. Broda
  10. Tworzymy gr w Scratchu - WEBQUEST - p. I. Broda
  11. Dlaczego nie wszyscy wicz na lekcjach wychowania fizycznego? - p. I.Pitkowska, p. B. Brzezo
  12. Czy dbamy o wasne zdrowie? - p. I.Pitkowska, p. B. Brzezo
  13. Odywianie a samopoczucie i zdrowie - p. I.Pitkowska, B. Brzezo
  14. Sport jako alternatywa i ucieczka od naogw - p. I.Pitkowska, p. B. Brzezo
przedmioty humanistyczne
p. Izabela Lewandowska
  1.Postacie fantastyczne w mitologii.
  2.Problem modziey w tekstach polskich piosenek wspczesnych.
  3.Ksiki, ktre warto przeczyta -lista ulubionych lektur.
  4.Problemy modziey we wspczesnym filmie.
  5.Problem dobra i za w literaturze.

p. Joanna Ocieczek
  1.Motyw kobiety w mitologii greckiej i rzymskiej.
  2.Motywy mitologiczne w literaturze wspczesnej.

Dorota Wodarczyk
  1.Folder Kazimierza Grniczego.

p. Igor Imiolczyk
  1.Zabytki Sosnowca wiadectwem dziejw
p. Irena Federowicz
  1.Dlaczego Fryderyka Chopina nazywamy poet fortepianu?
  2.Czy znasz zabytki Sosnowca?
p. Marcin Szymkowiak
  1.The best of the best -najsynniejsi Brytyjczycy.
  2.Tam gdzie faceci chodz w spdnicach -Szkocja znana i nieznana.
  3.Brytyjska rodzina krlewska -kto jest kim?

Tematy projektw edukacyjnych z przedmiotw cisych na rok 2015/2016

  1.Dziaania na przedziaach liczbowych - p. A. Kpska
  2. Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w geometrii paskiej - p. A. Kpska
  3. Odmierzamy przemijanie -p. B. ciko
  4. Badanie problemu objtoci naczy p. B. ciko
  5. Smakuj zdrowie - p. E. Pawowska
  6. Pikno z natury - p. E. Pawowska
  7. Jak si zdrowo odywia? - p. R. liwiska
  8. Fizyka w prostych dowiadczeniach ( R. liwiska)
  9. Bezpieczestwo w Internecie blog ( I. Broda)
  10. Nasza szkoa okiem kamery - p. I. Broda
  11. Dlaczego nie wszyscy wicz na lekcjach wychowania fizycznego - p. I.Pitkowska, p. B. Brzezo, p.Z. Wodarczyk
  12. Gwiazdy Sosnowieckiego sportu - p. I.Pitkowska, p. B. Brzezo, p.Z. Wodarczyk(
  13. Czy dbamy o wasne zdrowie? - p. I.Pitkowska, p. B. Brzezo, p.Z. Wodarczyk
  14. Odywianie a samopoczucie i zdrowie czowieka - p. I.Pitkowska, p. B. Brzezo, p.Z. Wodarczyk
  15. Sport jako alternatywa i ucieczka od naogw - p. I.Pitkowska, p. B. Brzezo, p.Z. Wodarczyk
  16. Aktywno ruchowa-przymus czy przyjemno? - p. I. Pitkowska, p. B. Brzezo, p. Z. Wodarczyk

Tematy projektw edukacyjnych z przedmiotw humanistycznych na rok 2015/2016

  1. Czy Oktoberfest jest znany poza granicami krajw niemieckojzycznych? - p. W. Bonin
  2. Czy mona uzna jzyk niemiecki za midzynarodowy - p. W. Bonin
  3. Co nas fascynuje w wybranym kraju anglojzycznym - p. M. Szymkowiak
  4. Jak w kilka dni pozna Londyn, Nowy York, Edydnburg lub Belfast? - p. M. Szymkowiak
  5. Jakie obyczaje i zwyczaje panuj w Twoim kraju? - poradnik dla obcokrajowca - p. M. Szymkowiak
  6. Od redniowiecznego rycerza do wspczesnego dentelmena - p. J. Lejman
  7. Mitologia a jzyk wspczesny - p. J. Lejman
  8. Co zawdziczamy staroytnym Grekom - p. J. Ocieczek
  9. Wspczeni bohaterowie literaccy i ich mityczne pierwowzory - p. J. Ocieczek
  10. Dlaczego Fryderyka Chopina nazywamy poet fortepianu? - p. I. Federowicz
  11. Sosnowieckie paace - p. I. Federowicz
  12. ladami kultury ydowskiej - p. G. Gawron
  13. Osignicia cywilizacyjne europejskich ludw staroytnych - p. G. Gawron
  14. Czym jest patriotyzm w oczach wspczesnego nastolatki - p. I. Imiolczyk
  14. Czy Sosnowiec jest atrakcyjny turystycznie - p. I. Imiolczyk

Projekt "Wysza jako edukacji w Sosnowcu"

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoa uczestniczya w projekcie "Wysza jako edukacji w Sosnowcu". Celem projektu by pilota nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewntrzenego wspomagania pracy szkoy. Pilota mia na celu praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej "Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szk ze szczeglnym uwzgldnieniem" doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego"
Etapy realizacji rocznego planu wspomagania:
Diagnoza
Doskonalenie pracy nauczycieli
Przeoenie nowych umiejtnoci nauczycieli na szkoln praktyk
Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania

Tematy projektw edukacyjnych z przedmiotw cisych na rok 2014/2015

  1. Wielcy fizycy - p. R. liwiska
  2. Wpyw haasu na organizm czowieka - p. R .liwiska
  3. Alkohol w yciu czowieka - p .R. liwiska
  4. Jak prawidowo si odywia? - p. R. liwiska
  5. Matematyka w paacach - p. B. ciko
  6. Wypoczynek a matematyka - p. B. ciko
  7. Zbiory liczbowe i ich wzajemne zalenoci -p. A. Kpska
  8. Dwumian Newtona - p. A. Kpska
  9. Naturalna ywno marzenia czy rzeczywisto? -p. E. Pawowska
  10. Roliny informuj - p. E. Pawowska
  11. Prezentacja szkoy - p. I. Broda
  12. Pomoce dydaktyczne do platformy edukacyjnej - p. I. Broda
  13. Dlaczego turyci odwiedzaj kraje basenu Morza Srdziemnego? - p. A. Bugaj
  14. Polskie obiekty na licie Swiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO - p. A. Bugaj
  15. Kuchenka mikrofalowa - wrg czy przyjaciel?- p. A. Wieczorkowska
  16. Przechowywanie ywnoci - p. A. Wieczorkowska

Tematy projektw edukacyjnych z przedmiotw humanistycznych na rok 2014/2015

  17.Od redniowiecznego rycerza do wspczesnego dentelmena - prezentacja w oparciu o wybrany materia literacki- p. J. Lejman
  18. Jaki wpyw na zdrowie czowieka ma wysiek fizyczny ? -B. Brzezo
  19. W jaki sposb zachca naszych uczniw do czynnego uprawiania sportu ?- B. Brzezo
  20. Jakie wiczenia krgosupa w ramach codziennej gimnastyki powinien wykonywa kady czowiek oraz osoby cierpice na okresowe ble krgosupa.? - I. Pitkowska
  21. Jak bawi si bez uywek ? - I. Pitkowska
  22. Dlaczego Fryderyka Chopina nazywamy poet fortepianu? - I.Fedrowicz
  23. Czy znasz zabytki Sosnowca ? - I.Fedrowicz

  Projekty edukacyjne uczniw - rok szkolny 2013/2014

  Wielociany foremne - Justyna Mordal, Anna Duraj, Natalia Wawszczyk
  Cukier - wrg czy przyjaciel? - Marcelina Szymaska

  Tematy projektw edukacyjnych na rok 2013/2014

   Problemy modziey w tekstach polskich piosenek wspczesnych - opiekun - mgr Izabela Lewandowska
   Graffiti jako sztuka czy wandalizm? - opiekun - mgr Igor Imiolczyk
   Cukier - wrg czy przyjaciel? opiekun - mgr Renata liwiska
   Zaplanuj wycieczk po Londynie - opiekun - mgr Marcin Szymkowiak
   Wielociany foremne - opiekun - mgr Anna Kpska
   Antropologiczne zmiany rodowiska w Kazimierzu Grniczym - opiekun - mgr Ewa Przdka
   Kupuj odpowiedzialnie - opiekun - mgr Ewa Pawowska
   Brytyjskie kluby futbolowe - opiekun - mgr Marcin Szymkowiak
   Eksperymentalne cinienie a zdrowie i ycie czowieka - opiekun - mgr Renata liwiska
   Gra mieci ronie - opiekun - mgr Ewa Pawowska

  Tematy projektw edukacyjnych na rok 2012/2013

   Problem objtoci bry - badanie objtoci wielocianw i bry obrotowych na wybranych przykadach - opiekun - mgr Barbara ciko
   Matematyka i ycie czyli jak odmierzy przemijanie - opiekun - mgr Barbara ciko
   Polecam Kazimierz Grniczy moim znajomym - opiekun - mgr Ewa Przdka
   Przykady zmian rodowiska przyrodniczego w Kazimierzu Grniczym - opiekun - mgr Ewa Przdka
   Rne sposoby zapisywania liczb - opiekun - mgr Anna Kpska
   Systemy zapisu liczb naturalnych - opiekun - mgr Anna Kpska
   Pomniki przyrody w dzielnicy Kazimierz Grniczy - opiekun - mgr Ewa Pawowska
   Mini zoo w parku miejskim im. Jacka Kuronia w Sosnowcu - opiekun - mgr Ewa Pawowska
   Procenty w yciu codziennym - opiekun - in. Anna Wieczorkowska
   Ktry bank wybra? - opiekun - in. Anna Wieczorkowska
   Cukier - wrg czy przyjaciel? - opiekun - mgr Renata liwiska
   Eksperymentalne cinienie(wysokie gry, gbiny morskie) a zdrowie i ycie czowieka - opiekun - mgr Renata liwiska
   Strona www biblioteki szkolnej - opiekun - mgr Iwona Broda
   Film promujcy nasz szko - opiekun - mgr Iwona Broda

  Tematy projektw edukacyjnych na rok 2011/2012

    Problem objtoci bry - badanie objtoci wielocianw i bry obrotowych na wybranych przykadach - opiekun - mgr Barbara ciko
   Matematyka i ycie czyli jak odmierzy przemijanie - opiekun - mgr Barbara ciko
   Atrakcyjno wypoczynkowo rekreacyjna sosnowieckiego parku w Kazimierzu Grniczym
   Kazimierz Grniczy dziedzin Sosnowca o dogodnych warunkach do osiedlania si ludnoci - opiekun - mgr Ewa Przdka
   Rne sposoby zapisywania liczb - opiekun - mgr Anna Kpska
   Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w geometrii paskiej i przestrzennej - opiekun - mgr Anna Kpska
   Pomniki przyrody w dzielnicy Kazimierz Grniczy - opiekun - mgr Ewa Pawowska
   Rolinno parku "Lena" w Kazimierzu Grniczym - opiekun - mgr Ewa Pawowska
   Procenty w yciu codziennym - opiekun - in. Anna Wieczorkowska
   Ktry bank wybra? - opiekun - in. Anna Wieczorkowska
   Woda - ciecz niezwyka - opiekun - mgr Renata liwiska
   Eksperymentalne cinienie (wysokie gry, gbiny morskie) a ycie i zdrowie czowieka - opiekun - mgr Renata liwiska
   Projektowanie witryny internetowej Szkolnego Klubu Wolontariatu - opiekun - mgr Iwona Broda
   Bezpieczestwo w Internecie - grafika komputerowa - opiekun - mgr Iwona Broda

   Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 12 w Sosnowcu
   ul. Jasieskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
   Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeone.