TEMATY PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

przedmioty ścisłe

  1. Własności wielokątów foremnych - p. A. Kępska
  2. Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych za pomocą funkcji trygonometrycznych p. A. Kępska
  3. Poznajemy zioła - p. E. Pawłowska
  4. Zastosowanie ziół - p. E. Pawłowska
  5. Jeziora antropogeniczne w naszej okolicy - p. E. Prządka
  6. Nowy EKO Kazimierz - E. Prządka
  7. Hałas - jego wpływ na zdrowie człowieka - p. R. Śliwińska
  8. Czy powinniśmy unikać napojów energetyzujących? - p. R. Śliwińska
  9. Nasza szkoła w obiektywie aparatu i kamery - filmik reklamujący szkołę p. I. Broda
  10. Tworzymy grę w Scratchu - WEBQUEST - p. I. Broda
  11. Dlaczego nie wszyscy ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego? - p. I.Piątkowska, p. B. Brzezoń
  12. Czy dbamy o własne zdrowie? - p. I.Piątkowska, p. B. Brzezoń
  13. Odżywianie a samopoczucie i zdrowie - p. I.Piątkowska, B. Brzezoń
  14. Sport jako alternatywa i ucieczka od nałogów - p. I.Piątkowska, p. B. Brzezoń
przedmioty humanistyczne
p. Izabela Lewandowska
  1.Postacie fantastyczne w mitologii.
  2.Problem młodzieży w tekstach polskich piosenek współczesnych.
  3.Książki, które warto przeczytać -lista ulubionych lektur.
  4.Problemy młodzieży we współczesnym filmie.
  5.Problem dobra i zła w literaturze.

p. Joanna Ocieczek
  1.Motyw kobiety w mitologii greckiej i rzymskiej.
  2.Motywy mitologiczne w literaturze współczesnej.

Dorota Włodarczyk
  1.Folder Kazimierza Górniczego.

p. Igor Imiolczyk
  1.Zabytki Sosnowca świadectwem dziejów
p. Irena Federowicz
  1.Dlaczego Fryderyka Chopina nazywamy poetą fortepianu?
  2.Czy znasz zabytki Sosnowca?
p. Marcin Szymkowiak
  1.The best of the best -najsłynniejsi Brytyjczycy.
  2.Tam gdzie faceci chodzą w spódnicach -Szkocja znana i nieznana.
  3.Brytyjska rodzina królewska -kto jest kim?

Tematy projektów edukacyjnych z przedmiotów ścisłych na rok 2015/2016

  1.Działania na przedziałach liczbowych - p. A. Kępska
  2. Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w geometrii płaskiej - p. A. Kępska
  3. Odmierzamy przemijanie -p. B. Ściążko
  4. Badanie problemu objętości naczyń p. B. Ściążko
  5. Smakuj zdrowie - p. E. Pawłowska
  6. Piękno z natury - p. E. Pawłowska
  7. Jak się zdrowo odżywiać? - p. R. Śliwińska
  8. Fizyka w prostych doświadczeniach ( R. Śliwińska)
  9. Bezpieczeństwo w Internecie – blog ( I. Broda)
  10. Nasza szkoła okiem kamery - p. I. Broda
  11. Dlaczego nie wszyscy ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego - p. I.Piątkowska, p. B. Brzezoń, p.Z. Włodarczyk
  12. Gwiazdy Sosnowieckiego sportu - p. I.Piątkowska, p. B. Brzezoń, p.Z. Włodarczyk(
  13. Czy dbamy o własne zdrowie? - p. I.Piątkowska, p. B. Brzezoń, p.Z. Włodarczyk
  14. Odżywianie a samopoczucie i zdrowie człowieka - p. I.Piątkowska, p. B. Brzezoń, p.Z. Włodarczyk
  15. Sport jako alternatywa i ucieczka od nałogów - p. I.Piątkowska, p. B. Brzezoń, p.Z. Włodarczyk
  16. Aktywność ruchowa-przymus czy przyjemność? - p. I. Piątkowska, p. B. Brzezoń, p. Z. Włodarczyk

Tematy projektów edukacyjnych z przedmiotów humanistycznych na rok 2015/2016

  1. Czy Oktoberfest jest znany poza granicami krajów niemieckojęzycznych? - p. W. Bonin
  2. Czy można uznać język niemiecki za międzynarodowy - p. W. Bonin
  3. Co nas fascynuje w wybranym kraju anglojęzycznym - p. M. Szymkowiak
  4. Jak w kilka dni poznać Londyn, Nowy York, Edydnburg lub Belfast? - p. M. Szymkowiak
  5. Jakie obyczaje i zwyczaje panują w Twoim kraju? - poradnik dla obcokrajowca - p. M. Szymkowiak
  6. Od średniowiecznego rycerza do współczesnego dżentelmena - p. J. Lejman
  7. Mitologia a język współczesny - p. J. Lejman
  8. Co zawdzięczamy starożytnym Grekom - p. J. Ocieczek
  9. Współcześni bohaterowie literaccy i ich mityczne pierwowzory - p. J. Ocieczek
  10. Dlaczego Fryderyka Chopina nazywamy poetą fortepianu? - p. I. Federowicz
  11. Sosnowieckie pałace - p. I. Federowicz
  12. Śladami kultury żydowskiej - p. G. Gawron
  13. Osiągnięcia cywilizacyjne europejskich ludów starożytnych - p. G. Gawron
  14. Czym jest patriotyzm w oczach współczesnego nastolatki - p. I. Imiolczyk
  14. Czy Sosnowiec jest atrakcyjny turystycznie - p. I. Imiolczyk

Projekt "Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu"

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie "Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu". Celem projektu był pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrzenego wspomagania pracy szkoły. Pilotaż miał na celu praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej "Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem" doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego"
Etapy realizacji rocznego planu wspomagania:
Diagnoza
Doskonalenie pracy nauczycieli
Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę
Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania

Tematy projektów edukacyjnych z przedmiotów ścisłych na rok 2014/2015

  1. Wielcy fizycy - p. R. Śliwińska
  2. Wpływ hałasu na organizm człowieka - p. R .Śliwińska
  3. Alkohol w życiu człowieka - p .R. Śliwińska
  4. Jak prawidłowo się odżywiać? - p. R. Śliwińska
  5. Matematyka w pałacach - p. B. Ściążko
  6. Wypoczynek a matematyka - p. B. Ściążko
  7. Zbiory liczbowe i ich wzajemne zależności -p. A. Kępska
  8. Dwumian Newtona - p. A. Kępska
  9. Naturalna żywność marzenia czy rzeczywistość? -p. E. Pawłowska
  10. Rośliny informują - p. E. Pawłowska
  11. Prezentacja szkoły - p. I. Broda
  12. Pomoce dydaktyczne do platformy edukacyjnej - p. I. Broda
  13. Dlaczego turyści odwiedzają kraje basenu Morza Sródziemnego? - p. A. Bugaj
  14. Polskie obiekty na liście Swiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO - p. A. Bugaj
  15. Kuchenka mikrofalowa - wróg czy przyjaciel?- p. A. Wieczorkowska
  16. Przechowywanie żywności - p. A. Wieczorkowska

Tematy projektów edukacyjnych z przedmiotów humanistycznych na rok 2014/2015

  17.Od średniowiecznego rycerza do współczesnego dżentelmena - prezentacja w oparciu o wybrany materiał literacki- p. J. Lejman
  18. Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma wysiłek fizyczny ? -B. Brzezoń
  19. W jaki sposób zachęcać naszych uczniów do czynnego uprawiania sportu ?- B. Brzezoń
  20. Jakie ćwiczenia kręgosłupa w ramach codziennej gimnastyki powinien wykonywać każdy człowiek oraz osoby cierpiące na okresowe bóle kręgosłupa.? - I. Piątkowska
  21. Jak bawić się bez używek ? - I. Piątkowska
  22. Dlaczego Fryderyka Chopina nazywamy poetą fortepianu? - I.Fedrowicz
  23. Czy znasz zabytki Sosnowca ? - I.Fedrowicz

  Projekty edukacyjne uczniów - rok szkolny 2013/2014

  Wielościany foremne - Justyna Mordal, Anna Duraj, Natalia Wawszczyk
  Cukier - wróg czy przyjaciel? - Marcelina Szymańska

  Tematy projektów edukacyjnych na rok 2013/2014

   Problemy młodzieży w tekstach polskich piosenek współczesnych - opiekun - mgr Izabela Lewandowska
   Graffiti jako sztuka czy wandalizm? - opiekun - mgr Igor Imiolczyk
   Cukier - wróg czy przyjaciel? opiekun - mgr Renata Śliwińska
   Zaplanuj wycieczkę po Londynie - opiekun - mgr Marcin Szymkowiak
   Wielościany foremne - opiekun - mgr Anna Kępska
   Antropologiczne zmiany środowiska w Kazimierzu Górniczym - opiekun - mgr Ewa Prządka
   Kupuj odpowiedzialnie - opiekun - mgr Ewa Pawłowska
   Brytyjskie kluby futbolowe - opiekun - mgr Marcin Szymkowiak
   Eksperymentalne ciśnienie a zdrowie i życie człowieka - opiekun - mgr Renata Śliwińska
   Góra śmieci rośnie - opiekun - mgr Ewa Pawłowska

  Tematy projektów edukacyjnych na rok 2012/2013

   Problem objętości brył - badanie objętości wielościanów i brył obrotowych na wybranych przykładach - opiekun - mgr Barbara Ściążko
   Matematyka i życie czyli jak odmierzyć przemijanie - opiekun - mgr Barbara Ściążko
   Polecam Kazimierz Górniczy moim znajomym - opiekun - mgr Ewa Prządka
   Przykłady zmian środowiska przyrodniczego w Kazimierzu Górniczym - opiekun - mgr Ewa Prządka
   Różne sposoby zapisywania liczb - opiekun - mgr Anna Kępska
   Systemy zapisu liczb naturalnych - opiekun - mgr Anna Kępska
   Pomniki przyrody w dzielnicy Kazimierz Górniczy - opiekun - mgr Ewa Pawłowska
   Mini zoo w parku miejskim im. Jacka Kuronia w Sosnowcu - opiekun - mgr Ewa Pawłowska
   Procenty w życiu codziennym - opiekun - inż. Anna Wieczorkowska
   Który bank wybrać? - opiekun - inż. Anna Wieczorkowska
   Cukier - wróg czy przyjaciel? - opiekun - mgr Renata Śliwińska
   Eksperymentalne ciśnienie(wysokie góry, głębiny morskie) a zdrowie i życie człowieka - opiekun - mgr Renata Śliwińska
   Strona www biblioteki szkolnej - opiekun - mgr Iwona Broda
   Film promujący naszą szkołę - opiekun - mgr Iwona Broda

  Tematy projektów edukacyjnych na rok 2011/2012

    Problem objętości brył - badanie objętości wielościanów i brył obrotowych na wybranych przykładach - opiekun - mgr Barbara Ściążko
   Matematyka i życie czyli jak odmierzyć przemijanie - opiekun - mgr Barbara Ściążko
   Atrakcyjność wypoczynkowo rekreacyjna sosnowieckiego parku w Kazimierzu Górniczym
   Kazimierz Górniczy dziedziną Sosnowca o dogodnych warunkach do osiedlania się ludności - opiekun - mgr Ewa Prządka
   Różne sposoby zapisywania liczb - opiekun - mgr Anna Kępska
   Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w geometrii płaskiej i przestrzennej - opiekun - mgr Anna Kępska
   Pomniki przyrody w dzielnicy Kazimierz Górniczy - opiekun - mgr Ewa Pawłowska
   Roślinność parku "Leśna" w Kazimierzu Górniczym - opiekun - mgr Ewa Pawłowska
   Procenty w życiu codziennym - opiekun - inż. Anna Wieczorkowska
   Który bank wybrać? - opiekun - inż. Anna Wieczorkowska
   Woda - ciecz niezwykła - opiekun - mgr Renata Śliwińska
   Eksperymentalne ciśnienie (wysokie góry, głębiny morskie) a życie i zdrowie człowieka - opiekun - mgr Renata Śliwińska
   Projektowanie witryny internetowej Szkolnego Klubu Wolontariatu - opiekun - mgr Iwona Broda
   Bezpieczeństwo w Internecie - grafika komputerowa - opiekun - mgr Iwona Broda

   Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
   ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
   Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.