Plan lekcji obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 jest opublikowany dla każdej klasy w dzienniku elektronicznym Librus na stronie www.synergia.librus.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.