O mnie Strefa ucznia Strefa rodzica

Pedagog Gimnazjum nr 5

mgr Edyta Kołton
 

 
Witam w strefie Pedagoga szkolnego
jestem do dyspozycji uczniów, rodziców oraz nauczycieli w godzinach pracy:

Poniedziałek 08.00 - 13.30
Wtorek 09.00 - 11.30
Środa 11.30 - 15.30
Czwartek 8.00 - 10.30
Piątek 9.00 - 12.30
ponadto Rodzice mogą się ze mną spotkać w innych godzinach, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dogodnego terminu. Tel. szkolny 32 - 290 -08 - 52

 

Pedagog SP nr 32

mgr Dorota Rzeźniczek - Borda
 

Poniedziałek 12.00 - 16.00
Wtorek 10.00 - 15.00
Środa 10.00 - 15.00
Czwartek 09.00 - 13.00
Piątek 08.00 - 12.00

 
Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe rozwiązania trudnych problemów okresu dorastania
 
Gabinet pedagoga znajduje się na piętrze budynku, w końcu korytarza salka nr 20 - pedagog gimnazjum i na parterze w korytarzu so sali gimnastycznej pokój nr 8 - pedagog SP 32
Serdecznie zapraszam
 
Zadania pedagoga szkolnego:
 • Poznanie indywidualnych potrzeb uczniów
 • Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • Wspieranie uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i osobistych
 • Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Prowadzenie działań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
 • Działalność profilaktyczna zgodna ze szkolnym programem profilaktyki
 • Organizacja opieki i pomocy dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej
 • Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach
 • Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa)
 • Pomoc wychowawcom klas (wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli)
 • Opieka nad uczniami wymagającymi wsparcia
Zadania te pedagog organizuje we współpracy: z nauczycielami z domem rodzinnym z instytucjami pomocowymi szkole ( m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi Poradniami Specjalistycznymi, pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Komendą Policji, Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich, innymi podmiotami wspierającymi rodzinę i szkołę).

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu ul. Białostocka 17, tel. 32 263 30 34 www.ppp2sosnowiec.akropolis.com.pl pp2@sosnowiec.edu.pl
 
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec ul. Karola Szymanowskiego 5a tel.32 298 93 88
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Sosnowiec ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 21 tel. 32 298 00 49
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sosnowiec ul 3-go Maja tel. 32 296 22 01
 
Sąd Rejonowy IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Sosnowiec ul. Kaliska 7 tel. 32 296 18 04
 
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" tel/fax: (022) 668 70 00 Poradnia działa w dni powszednie w godzinach: 14.00 - 22.00 Dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i piątki w godz.: 18.00 - 22.00 www.niebieskalinia.pl
 
RZECZNIK PRAW DZIECKA ul. Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa  telefon: (22) 583 66 00  e-mail: rpd@brpd.gov.pl  www.brpd.gov.pl TELEFON ZAUFANIA Bezpłatny telefon zaufania 0 800 12 12 12 dostępny również ze strony internetowej Rzecznika Praw Dziecka Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli: - przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie; - nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie; - masz problemy w relacjach z rówieśnikami; - masz trudności w nauce; - ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.
Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno oddzwoni specjalista. Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.
 
TELEFON ZAUFANIA ZATRZYMAJ PRZEMOC 0 800 120 148
 
ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA  0 801 199 990 czynny codziennie 16.00 - 21.00 www.narkomania.org.pl/baza/telefony-zaufania
 
PORADNIA INTERNETOWA www.poradnia.narkomania.org.pl
 
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA 0 800 120 226  
 
  OGÓLNOPOLSKI I BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY tel: 116 111 www.116111.pl
 
POMOC ON-LINE
 
ANONIMOWY PRZYJACIEL INTERNETOWY TELEFON ZAUFANIA pomoctel.free.ngo.pl e-mail: pomoctel@free.ngo.pl pomoctel@op.pl telefon_zaufania@wp.pl Masz problem - szukaj pomocy

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.