Owoce w szkole

Od kilku lat nasza szkoa uczestniczy w programie "Owoce w szkole"

 

Cel programu
 
Program Unii Europejskiej Owoce w szkole zosta powoany do ycia jako inicjatywa majca na celu odwrcenie niekorzystnych tendencji dotyczcych zwyczajw ywieniowych dzieci, a w szczeglnoci niewystarczajcego spoywania owocw i warzyw. Gwnymi celami programu s trwaa zmiana nawykw ywieniowych dzieci poprzez zwikszenie udziau owocw i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu ycia poprzez dziaania towarzyszce o charakterze edukacyjnym realizowane w szkoach. Program Owoce w szkole jest jednym z narzdzi dostpnych dla szk, dziki ktremu mog ksztatowa i rozwija prozdrowotn edukacj najmodszych uczniw oraz w rzeczywisty sposb wpywa na ich diet
Na czym polega program?
Program ma na celu uksztatowanie wrd dzieci trwaego nawyku spoywania owocw i warzyw, poprzez udostpnianie dzieciom owocwi warzyw oraz specjalne dziaania edukacyjne promujce zdrow diet oraz styl ycia. Program skierowany jest do uczniw klas I-III szk podstawowych. Dzieci otrzymuj kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, ktre spoywaj w szkole. Dzieciom udostpnia si: wiee owoce (jabka, gruszki, truskawki), wiee warzywa (marchew, papryk sodk, rzodkiewki), soki owocowe, warzywne oraz owocowo warzywne. Ponadto szkoy podstawowe uczestniczce w programie realizuj skierowane do dzieci specjalne zajcia o charakterze edukacyjnym dotyczce zdrowego odywiania.

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.