Zajęcia Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Sosnowcu

Zajęcia Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Sosnowcu
 
Poniedziałek
godz. 14.30 - 16.15

 
  Koło nr 1 Gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gier sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej

Wtorek
godz.15.30 - 17.15
 
  Koło nr 2 Gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gier sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.