Oferta edukacyjna

Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa nr 32 w Sosnowcu
Adres szkoły ul. Armii Krajowej 93 41-215 Sosnowiec
Dyrektor szkoły mgr Iwona Gajdzik
Telefon 32 - 263-43-01
e - mail sp32@sosnowiec.edu.pl
gim5@sosnowiec.edu.pl
strona www www.zso12.sosnowiec.pl
Godziny pracy sekretariatu 7:30 - 15:30
Godziny zajęć 8:00 - 15:20
Ilość oddziałów
 • 2 oddziały przedszkolne
 • 2 oddziały zerowe
 • 7 oddziałów kl. I - III
 • 6 oddziałów kl. IV - VI
 • 6 oddziałów klasy gimnazjalne
Baza szkoły
 • monitoring
 • pełnowymiarowa hala sportowa
 • siłownia
 • sala korekcyjna
 • boisko do siatkówki plażowej
 • plac zabaw
 • sala zabaw
 • 2 pracownie komputerowe
 • pracownia multimedialna
 • biblioteka szkolna
 • świetlica
 • stołówka
Programy żywieniowe
 • Szklanka mleka
 • Owoce w szkole
Języki obce
 • język angielski,
 • język niemiecki
Szkoła zapewnia
 • liczne koła zainteresowań
 • konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla uczniów
 • cotygodniowe konsultacje dla uczniów
 • udział w konkursach, zawodach, olimpiadach
 • udział w programach edukacyjnych i profilaktycznych
 • zajęcia integracyjna dla klas I szkoły podstawowej i gimnazjum
 • zajęcia doradztwa zawodowego dla gimnazjum
 • opieka pielęgniarki
 • pedagog szkolny
 • logopeda
 • systematyczne monitorowanie wiedzy i umiejętności uczniów

Ciekawe inicjatywy szkoły
 • coroczne zagraniczne wyjazdy gimnazjalistów na "Zieloną szkołę"
 • coroczne wyjazdy uczniów szkoły podstawowej na "Zieloną szkołę"
 • szkolenia dla gimazjalistów w zakresie pomocy przedlekarskiej
 • pikniki rodzinne
 • udział w licznych akcjach charytatywnych
 • udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych "Szkoła Przedsiębiorczości", "Uczeń z klasą", "Szkoła bez przemocy", "Warto być dobrym"
 • współpraca z wyższymi uczelniami
 • wolontariat
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.