Najlepsza szkoa

Program "NAJLEPSZA SZKOA" jest pierwszym oglnopolskim programem organizowanym na tak wielk skal, ktry wspiera nauczycieli w ich codziennej pracy. Celem programu jest wyrwnanie szans edukacyjnych dzieci i modziey, motywowanie ich do nauki oraz budowa wizi pomidzy uczniami a nauczycielami. Program jest adresowany do uczniw oraz nauczycieli szk podstawowych i gimnazjw.

Wicej o programie Najlepsza Szkoa

Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeone.