Klub Europejski

Nasz Klub Europejski przy Zespole Szk Oglnoksztaccych nr 12 w Sosnowcu zacz swoj dziaalno w roku szkolnym 2003/2004. Przez lata tworz go uczniowie zafascynowani europejsk kultur, sztuk, polityk, oraz moliwoci wykazania si na debatach, a take na akcjach organizowanych nie tylko w naszej szkole.

Halloween 2015


Tak nazwalimy nasz konkurs. Brali w nim udzia uczniowie klas I-VI szkoy podstawowej:
I miejsce
Nicola Stefaska, Joanna Sidorowicz II miejsce
Zuzanna Figura, Kacper Ogrodniczak III miejsce
Kamila Nowak
Wyrnienia:
Laura Kowalczyk, Maja Bugaj, Zuzanna Gdesz, Nicolina Sater

11 lat Polski w Unii Europejskiej

2.06.2015 uczestniczylimy w warsztatach 11 lat Polski w UE - korzyci i koszty przystpienia do UE. Wsplnie z przedstawicielem Europe Direct zastanawialimy si nad korzyciami jakie Polska odniosa po przystpieniu do UE. Bylimy zaskoczeni ich iloci. Jednak pojawiy si rwnie gosy, ktre zwracay uwag na to, i mimo wszystko nasz kraj musia zrezygnowa z pewnych rzeczy, dostosowujc swoj polityk do warunkw europejskich

Historia integracji UE

18. 05. 2015 - podczas warsztatw prowadzonych przez przedstawiciela Europe Direct dowiedzielimy si jak wygldaa historia integracji UE, jakie traktaty o tym zadecydoway, jakie byy kolejne etapy rozszerzenia, ktre pastwa towarzyszyy nam w przyczeniu do UE. Poznalimy take ojcw Europy. Zajcia zakoczya gra dydaktyczna.


Unia Europejska jako drzewo historii dziejw

28.04.2015 modzie ponownie spotkaa si z p. Pawem Serug z Europe Direct, aby wzi udzia w zajciach warsztatowych: Unia Europejska jako drzewo historii dziejw. Uczniowie zapoznali si z historycznymi aspektami Unii Europejskiej, ktrej korzenie sigaj II wojny wiatowej. Poza tym przyjrzeli si bliej podziaowi Europy na Wschd i Zachd jaki powsta po wojnie, konsekwencjom tego podziau, wspzalenociami midzy krajami oraz yciem i rozwojem krajw Europy.
Spotkanie zakoczyy gry dydaktyczne o w/w tematyce.I miejsce - klasa IV b

  Milowski Krystian
  Machnicki Jakub
  Bartosz Boro

II miejsce - klasa IV a

  Niepsuj Amelia
  akomska Julia

III miejsce - klasa VIb

  Grecka Oliwia
  Kozera Natalia
  Stojek Milena

Bajka dla Malucha


W okresie przedwitecznym zaprosilimy wszystkie maluchy na spotkania z bajk europejsk. Kilka razy w tygodniu przedstawicielki naszego klubu , czytay bajki i banie w bibliotece szkolnej.

Akcja "Miska dla Pimpusia"


Takie haso przywiecao tegorocznej akcji zbierania darw dla schroniska w Sosnowcu-Milowicach. Do koca listopada zbieralimy dary dla mieszkacw tego miejsca. Dziki pomocy wszystkich uczniw naszej szkoy bya to wielka gra jedzenia, kocw, kocykw i zabawek. Szczeglnie WIELKIE SERCE okazay maluchy w naszej szkole /klasy I-V/. 16 grudnia odwiedzilimy schronisko i przekazalimy wszystkie dary.
Dzikujemy wszystkim uczestnikom akcji, zarwno uczniom jak te rodzicom za pomoc i wsparcie.

Andrzejki

A oto nasze Andrzejki.
Poczylimy zabaw z poznaniem zwyczajw zwizanych z tym wydarzeniem w Polsce i ociennych pastwach unii europejskich. Zaprosilimy take osoby spoza naszego klubu, aby poznay kultur innych narodw.

Halloween

30 padziernika odby si Wielki Konkurs na najbardziej zwariowany strj

Zorganizowalimy go wsplnie z Samorzdem Uczniowskim

Warsztaty Prawa Europejczykw

28. 10. 2014 modsi klubowicze wzili udzia w warsztatach Prawa Europejczykw, gdzie uwzgldniono szczeglnie prawa dzieci , dokumenty i instytucje, ktre ich broni.

Warsztaty

10.10.2014 bralimy udzia w warsztatach "10 lat Polski w UE" zorganizowanych przez przedstawiciela EUROPE DIRECT. Porwnywalimy osignicia Polski w tym czasie z rozwojem innych pastw UE. Zwrcilimy uwag na to, jakie zmiany zaszy w tym czasie w naszym pastwie. Zastanawialimy si czy wejcie Polski do UE byo dla nas korzystne czy te nie. Na kocu zrobilimy gosowanie.


Ognisko integracyjne

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczlimy nowy sezon ogniskiem integracyjnym. Doszo do nas kilka osb, wic postanowilimy poczy zabaw z nauk. W tym celu zorganizowalimy gr "Odkrywamy Europ". Podzieleni na druyny zbieralimy informacje dotyczce wybranych pastw UE/symbole, flagi, zabytki, potrawy, ciekawostki itp./: Hiszpanii, Portugalii, Anglii, Holandii. Zabaw zakoczyo wsplne ognisko z pieczeniem kiebasek.Warsztaty

17.12.2013 najstarsi klubowicze brali udzia w warsztatach powiconych sytuacji na Ukrainie. Dyskusja dotyczya aktualnych wydarze na Ukrainie, roli jakiej mog w niej odegra pastwa UE, a take NATO. Zdania byy bardzo podzielone. Zwaszcza, e zarwno Ukraina jak te Rosja s naszymi najbliszymi ssiadami. Zastanawialimy si jakie skutki moe mie zainteresowanie Polski wewntrznymi sprawami obu pastw, podczas gdy caa Europa czeka...

Warsztaty europejskie - Kraje czonkowskie i ich symbole

14. 11. 2013 - modsi klubowicze wzili udzia w warsztatach europejskich-Kraje czonkowskie UE i ich symbole. Dowiedzielimy si jakie pastwa tworz Uni Europejska, jakie s ich tradycje, historia, tradycje, zabytki i inne rzeczy z ktrych syn, co nowego wniosy do UE. Zajcia byy bardzo ciekawe. Uzyskalimy na ich wiele ciekawych informacji. Byy te konkursy, w ktrych najwytrwalsi zdobyli nagrody.

Lekcja europejska

12.11.2013 wzilimy udzia w lekcji europejskiej prowadzonej przez przedstawiciela EUROPE DIRECT w MDK "Kazimierz Grniczy". Temat lekcji to "Co to jest Unia Europejska i w jakim celu zostaa stworzona?".Poznalimy na niej histori Unii Europejskiej, jej symbole, oraz rol jak spenia w wiecie. Lekcja miaa charakter warsztatw wic moglimy aktywnie w niej uczestniczy. Pracowalimy w grupach. Podczas pracy byo te mnstwo zabawy i miechu.

Lekcja europejska - Dziedzictwo kulturowe Europy

14.10.2013r. bralimy udzia w lekcji europejskiej-Dziedzictwo kulturowe Europy. Lekcj prowadzi dla nas przedstawiciel EUROPE DIRECT. Poznalimy najwaniejsze zabytki z listy wiatowego Dziedzictwa UNESCO w wybranych pastwach UE. Zajciom towarzyszyy ciekawe slajdy oraz inne materiay. Skoczyy si one konkursem, w ktrym nagrody uzyskali najlepsi z nas.

Dziaalno naszego klubu

Klub swoj dziaalnoci obejmuje uczniw gimnazjum klas I - III. Przedstawiciele naszego klubu brali udzia w lekcji europejskiej "Dialog midzykulturowy, jako jedna z wartoci podstawowych Unii Europejskiej". Dowiedzielimy si wwczas jak wane jest zachowanie rnorodnoci kulturowej narodw UE. Poznalimy rol, jak peni wzajemna rwno, solidarno i wspdziaanie narodw czonkowskich w rnych dziedzinach ycia UE. Dowiedzielimy si rwnie, jakie warunki naley speni, aby dialog midzykulturowy by moliwy.
 
Starsi czonkowie klubu europejskiego brali udzia w lekcji europejskiej "Rynek pracy UE. Moliwoci zatrudnienia, europejskie zawody przyszoci". Jej tematem byo poznanie warunkw, jakie musi speni mody czowiek, aby zosta zatrudniony w pastwach UE. Poznalimy zawody, ktre s obecnie, a w przyszoci bd preferowane w UE. Dowiedzielimy si jak obecnie wyglda rynek pracy, oraz na jakie bariery naraeni s Polacy chccy pracowa w pastwach czonkowskich.
 
Wzilimy udzia w warsztatach "Korzyci z czonkostwa Polski w Unii Europejskiej i jego koszty". Poznalimy cele, jakie zamierzaa osign Polska po wstpieniu do UE. Dotyczyy one takich spraw jak m.in. rynek pracy, rolnictwo, bezpieczestwo i porzdek publiczny, handel, przemys, swobodny przepyw ludnoci, ekologia, itp. Poznalimy wybrane problemy, z jakimi spotka si nasz kraj, oraz sprbowalimy wsplnie podsumowa realizacje zamierzenia.
 
Zapraszamy do wsppracy z naszym klubem...

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.