Klub Europejski

Nasz Klub Europejski przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu zaczął swoją działalność w roku szkolnym 2003/2004. Przez lata tworzą go uczniowie zafascynowani europejską kulturą, sztuką, polityką, oraz możliwością wykazania się na debatach, a także na akcjach organizowanych nie tylko w naszej szkole.

Halloween 2015


Tak nazwaliśmy nasz konkurs. Brali w nim udział uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej:
I miejsce
Nicola Stefańska, Joanna Sidorowicz II miejsce
Zuzanna Figura, Kacper Ogrodniczak III miejsce
Kamila Nowak
Wyróżnienia:
Laura Kowalczyk, Maja Bugaj, Zuzanna Gdesz, Nicolina Sater

11 lat Polski w Unii Europejskiej

2.06.2015 uczestniczyliśmy w warsztatach –„11 lat Polski w UE - korzyści i koszty przystąpienia do UE”. Wspólnie z przedstawicielem Europe Direct zastanawialiśmy się nad korzyściami jakie Polska odniosła po przystąpieniu do UE. Byliśmy zaskoczeni ich ilością. Jednak pojawiły się również głosy, które zwracały uwagę na to, iż mimo wszystko nasz kraj musiał zrezygnować z pewnych rzeczy, dostosowując swoją politykę do warunków europejskich

Historia integracji UE

18. 05. 2015 - podczas warsztatów prowadzonych przez przedstawiciela Europe Direct dowiedzieliśmy się jak wyglądała historia integracji UE, jakie traktaty o tym zadecydowały, jakie były kolejne etapy rozszerzenia, które państwa towarzyszyły nam w przyłączeniu do UE. Poznaliśmy także ojców Europy. Zajęcia zakończyła gra dydaktyczna.


Unia Europejska jako drzewo historii dziejów

28.04.2015 młodzież ponownie spotkała się z p. Pawłem Serugą z Europe Direct, aby wziąć udział w zajęciach warsztatowych: Unia Europejska jako drzewo historii dziejów. Uczniowie zapoznali się z historycznymi aspektami Unii Europejskiej, której korzenie sięgają II wojny światowej. Poza tym przyjrzeli się bliżej podziałowi Europy na Wschód i Zachód jaki powstał po wojnie, konsekwencjom tego podziału, współzależnościami między krajami oraz życiem i rozwojem krajów Europy.
Spotkanie zakończyły gry dydaktyczne o w/w tematyce.I miejsce - klasa IV b

  Milowski Krystian
  Machnicki Jakub
  Bartosz Boroń

II miejsce - klasa IV a

  Niepsuj Amelia
  Łakomska Julia

III miejsce - klasa VIb

  Górecka Oliwia
  Kozera Natalia
  Stojek Milena

Bajka dla Malucha


W okresie przedświątecznym zaprosiliśmy wszystkie maluchy na spotkania z bajką europejską. Kilka razy w tygodniu przedstawicielki naszego klubu , czytały bajki i baśnie w bibliotece szkolnej.

Akcja "Miska dla Pimpusia"


Takie hasło przyświecało tegorocznej akcji zbierania darów dla schroniska w Sosnowcu-Milowicach. Do końca listopada zbieraliśmy dary dla mieszkańców tego miejsca. Dzięki pomocy wszystkich uczniów naszej szkoły była to wielka góra jedzenia, koców, kocyków i zabawek. Szczególnie WIELKIE SERCE okazały maluchy w naszej szkole /klasy I-V/. 16 grudnia odwiedziliśmy schronisko i przekazaliśmy wszystkie dary.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji, zarówno uczniom jak też rodzicom za pomoc i wsparcie.

Andrzejki

A oto nasze Andrzejki.
Połączyliśmy zabawę z poznaniem zwyczajów związanych z tym wydarzeniem w Polsce i ościennych państwach unii europejskich. Zaprosiliśmy także osoby spoza naszego klubu, aby poznały kulturę innych narodów.

Halloween

30 października odbył się Wielki Konkurs na najbardziej zwariowany strój

Zorganizowaliśmy go wspólnie z Samorządem Uczniowskim

Warsztaty Prawa Europejczyków

28. 10. 2014 młodsi klubowicze wzięli udział w warsztatach Prawa Europejczyków, gdzie uwzględniono szczególnie prawa dzieci , dokumenty i instytucje, które ich bronią.

Warsztaty

10.10.2014 braliśmy udział w warsztatach "10 lat Polski w UE" zorganizowanych przez przedstawiciela EUROPE DIRECT. Porównywaliśmy osiągnięcia Polski w tym czasie z rozwojem innych państw UE. Zwróciliśmy uwagę na to, jakie zmiany zaszły w tym czasie w naszym państwie. Zastanawialiśmy się czy wejście Polski do UE było dla nas korzystne czy też nie. Na końcu zrobiliśmy głosowanie.


Ognisko integracyjne

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęliśmy nowy sezon ogniskiem integracyjnym. Doszło do nas kilka osób, więc postanowiliśmy połączyć zabawę z nauką. W tym celu zorganizowaliśmy grę "Odkrywamy Europę". Podzieleni na drużyny zbieraliśmy informacje dotyczące wybranych państw UE/symbole, flagi, zabytki, potrawy, ciekawostki itp./: Hiszpanii, Portugalii, Anglii, Holandii. Zabawę zakończyło wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.Warsztaty

17.12.2013 najstarsi klubowicze brali udział w warsztatach poświęconych sytuacji na Ukrainie. Dyskusja dotyczyła aktualnych wydarzeń na Ukrainie, roli jakiej mogą w niej odegrać państwa UE, a także NATO. Zdania były bardzo podzielone. Zwłaszcza, że zarówno Ukraina jak też Rosja są naszymi najbliższymi sąsiadami. Zastanawialiśmy się jakie skutki może mieć zainteresowanie Polski wewnętrznymi sprawami obu państw, podczas gdy cała Europa czeka...

Warsztaty europejskie - Kraje członkowskie i ich symbole

14. 11. 2013 - młodsi klubowicze wzięli udział w warsztatach europejskich-Kraje członkowskie UE i ich symbole. Dowiedzieliśmy się jakie państwa tworzą Unię Europejska, jakie są ich tradycje, historia, tradycje, zabytki i inne rzeczy z których słyną, co nowego wniosły do UE. Zajęcia były bardzo ciekawe. Uzyskaliśmy na ich wiele ciekawych informacji. Były też konkursy, w których najwytrwalsi zdobyli nagrody.

Lekcja europejska

12.11.2013 wzięliśmy udział w lekcji europejskiej prowadzonej przez przedstawiciela EUROPE DIRECT w MDK "Kazimierz Górniczy". Temat lekcji to "Co to jest Unia Europejska i w jakim celu została stworzona?".Poznaliśmy na niej historię Unii Europejskiej, jej symbole, oraz rolę jaką spełnia w świecie. Lekcja miała charakter warsztatów więc mogliśmy aktywnie w niej uczestniczyć. Pracowaliśmy w grupach. Podczas pracy było też mnóstwo zabawy i śmiechu.

Lekcja europejska - Dziedzictwo kulturowe Europy

14.10.2013r. braliśmy udział w lekcji europejskiej-Dziedzictwo kulturowe Europy. Lekcję prowadził dla nas przedstawiciel EUROPE DIRECT. Poznaliśmy najważniejsze zabytki z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w wybranych państwach UE. Zajęciom towarzyszyły ciekawe slajdy oraz inne materiały. Skończyły się one konkursem, w którym nagrody uzyskali najlepsi z nas.

Działalność naszego klubu

Klub swoją działalnością obejmuje uczniów gimnazjum klas I - III. Przedstawiciele naszego klubu brali udział w lekcji europejskiej "Dialog międzykulturowy, jako jedna z wartości podstawowych Unii Europejskiej". Dowiedzieliśmy się wówczas jak ważne jest zachowanie różnorodności kulturowej narodów UE. Poznaliśmy rolę, jaką pełni wzajemna równość, solidarność i współdziałanie narodów członkowskich w różnych dziedzinach życia UE. Dowiedzieliśmy się również, jakie warunki należy spełnić, aby dialog międzykulturowy był możliwy.
 
Starsi członkowie klubu europejskiego brali udział w lekcji europejskiej "Rynek pracy UE. Możliwości zatrudnienia, europejskie zawody przyszłości". Jej tematem było poznanie warunków, jakie musi spełnić młody człowiek, aby został zatrudniony w państwach UE. Poznaliśmy zawody, które są obecnie, a w przyszłości będą preferowane w UE. Dowiedzieliśmy się jak obecnie wygląda rynek pracy, oraz na jakie bariery narażeni są Polacy chcący pracować w państwach członkowskich.
 
Wzięliśmy udział w warsztatach "Korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jego koszty". Poznaliśmy cele, jakie zamierzała osiągnąć Polska po wstąpieniu do UE. Dotyczyły one takich spraw jak m.in. rynek pracy, rolnictwo, bezpieczeństwo i porządek publiczny, handel, przemysł, swobodny przepływ ludności, ekologia, itp. Poznaliśmy wybrane problemy, z jakimi spotkał się nasz kraj, oraz spróbowaliśmy wspólnie podsumować realizacje zamierzenia.
 
Zapraszamy do współpracy z naszym klubem...

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.