Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 
 
Pobierz kalendarz w wersji pdf

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Szkoa Podstawowa nr 32

30 padziernika 2017
31 padziernika 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018

Gimnazjum nr 5

30 padziernika 2017
31 padziernika 2017
18 kwietnia 2018 - egzamin gimnazjalny
19 kwietnia 2018 - egzamin gimnazjalny
20 kwietnia 2018 - egzamin gimnazjalny
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2017

Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeone.