Programy autorskie i innowacje

Lp. Nazwa programu Autor Data realizacji
1 Program Wychowawczy Szkoły Zespół n-li i pedagodzy 2002/2003
2 Program Rozwoju Szkoły Dyrektor Szkoły mgr Iwona Gajdzik 2005-2010
3 Program Profilaktyczny Szkoły Zespół n-li, pedagodzy 2003-2010
4 Program Edukacji Zdrowotnej w Gimnazjum mgr I. Piątkowaka, zespół n-li 2002/2003
5 Program Edukacji Ekologicznej w Gimnazjum mgr E.Pawłowska 2002/2003
6 Plastyka. Program profilaktyczno - wychowawczy znowelizowany o dziedzictwo kulturowe regionu mgr I. Federowicz 2003/2004
7 Innowacja pedagogiczna. Zastosowanie metod szybkiego liczenia mgr B. Ściążko 2004/2005
8 Program Profilaktyczny kl. V i VI mgr M. Morawska 2004/2005
9 Program autorski. Praca z dzieckiem zdolnym mgr E. Jabłońska 2004/2005
10 Edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe mgr D. Włodarczyk 2004/2005
11 Program Szkolnego Koła Teatralnego "Bawimy się w teatr" mgr M. Kubiczek 2004/2005
12 Program wychowawczy dla kl. IV a w latach 2004-2007 mgr B. Ściążko 2004-2007
13 Program diagnozowania cech i potrzeb zespołu klasowego mgr B. Ściążko 2004-2007
14 Program autorski z nauczania zintegrowanego "Z ortografią na Ty" mgr B. Garczarczyk 2005/2006
15 Program edukacyjno - terapeutyczny "Klucz do ortografii" mgr E. Kołton 2005/2006
16 Program naprawczy dla gimnazjum Zespół n-li 2005/2006
17 Program instruktażu z zakresu BHP mgr J. Korniluk 2005/2006
18 Program Profilaktyczny dla kl. I-III gimnazjum mgr I. Piątkowska 2006/2007
19 Program Kółka Matematycznego kl. I - III SP mgr H. Targosz 2007/2008
20 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego mgr K. Adamska 2008/2009
21 Program Koła Matematycznego dla uczniów SP mgr B.Ściążko 2008/2009
22 Innowacja z biologii w klasie I gimnazjum w zakresie ekologii i ochrony środowiska mgr E. Pawłowska 2008/2009
23 Autorski program nauczania plastyki "Wychowanie przez sztukę" dla SP mgr I. Federowicz 2008/2009
24 Program autorski "Łatwy start". Edukacja wczesnoszkolna mgr A. Kyć 2008/2009
25 Program autorski "Przygoda z teatrem". Edukacja wczesnoszkolna mgr A. Kyć 2008/2009
26 Autorski program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum mgr I. Broda 2011/2012
27 Autorski program nauczania zajęć historyczno - fotograficznych mgr I. Imiolczyk 2011/2012
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.