Historia

"Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej...
 
11 XI 1933 - Poświęcenie nowo wybudowanej szkoły , w 15 rocznicę odzyskania niepodległości. Publiczna Szkoła w Kazimierzu została wybudowana z funduszy gminy olkusko -siewierskiej oraz Kuratorium kieleckiego i starosty będzińskiego.
22 XI 1933 - Pierwsze zebranie samorządu szkolnego , zorganizowano świetlicę szkolną.
3 XII 1933 - Pierwsze zebranie Komitetu Rodzicielskiego. Rodzice opodatkowali się na rzecz szkoły, wybudowano jadalnię, utworzono bibliotekę, zorganizowano boisko i ogród, teren ogrodzono i zadrzewiono, kupiono pomoce naukowe.
1934/1935 - Rozpoczyna działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Powstaje męska 87 Zagłębiowska Drużyna Harcerska im. Lisa Kuli i żeńska Zagłębiowska Drużyna Harcerska im. Marii Konopnickiej, istniała gromada zuchów. Rozpoczyna działalność spółdzielnia uczniowska, koło PCK i szkolne koło sportowe (siatkówka i koszykówka).
1938 - Poświęcono sztandar szkoły , który zaginął w czasie okupacji
1939-1945 - W czasie okupacji nauka w szkole była kilkakrotnie przerywana , decyzją władz niemieckich. W budynku stacjonowało wojsko niemieckie. Nauka odbywała się w szkole na Porąbce i Grabocinie, jesienią 1939 roku powstało tajne nauczanie na tzw. "kompletach".
1947 - Na terenie placu szkolnego odbyło się "Święto Pieśni", w którym uczniowie z Niemców, Porąbki ,Maczek prezentowali tańce regionalne i pieśni narodowe. W szkole działała drużyna harcerska i chór.
10.IV.1949 - Odbyły się nowe wybory do Komitetu Rodzicielskiego
1958 - dzięki staraniom kierownika szkoły pani Marii Trzaski, nauczycieli i rodziców, przygotowano plany rozbudowy szkoły.
1966 - Szkołę odwiedza wojewoda śląski gen. Jerzy Ziętek
1966 - 1972 - Trwała rozbudowa szkoły. Powstały nowe sale lekcyjne, jasne korytarze, gabinet lekarski, biblioteka, świetlica, stołówka, pokój nauczycielski, hala gimnastyczna, węzły sanitarne.
1973 - We wrześniu odbyło się pierwsze uroczyste ślubowanie klas pierwszych.
1975 - Szkolna drużyna pod opieką mgr Jerzego Malczewskiego zdobyła miejsce w czwórce najlepszych drużyn województwa katowickiego.
1980 - W styczniu szkołę odwiedza żona Leona Kruczkowskiego - Jadwiga Kruczkowska.
7.VI.1980 - Kopalnia "Kazimierz- Juliusz" ufundowała nowy sztandar szkoły.
1983 - Pojawiła się nowa tradycja szkoły - uczniowie klas VIII żegnają szkołę, tańcząc staropolskiego poloneza.
1984 - Uczniowie szkoły odwiedzają żonę Leona Kruczkowskiego i składają kwiaty na grobie pisarza.
28.VI.1985 - Szkoła Podstawowa w Kazimierzu otrzymała imię Leona Kruczkowskiego. Odsłonięto tablicę pamiątkową.
1988 - Komitet Rodzicielski ustanowił odznakę Zasłużony dla Szkoły Podstawowej nr 32. Wręczono odznakę po raz pierwszy 25.XI.1988r.
1989 - Uczniowie klas III wyjechali na "zielone lekcje". Szkoła otrzymała pamiątkowy medal za wybitne zasługi dla LOK. W szkole rozpoczął pracę pedagog szkolny , który pomagał uczniom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
1990 - Rozpoczęła się kolejna rozbudowa szkoły. Powstały trzy nowe sale lekcyjne, węzły sanitarne.
18.VI.1991 - Prasa donosiła o sukcesie młodych siatkarzy , zdobyli I miejsce w finale wojewódzkim w mini siatkówce, opiekunem drużyny był mgr Wiesław Cieślik.
1.IX.1993 - Utworzono klasy o profilu sportowym.
XI.1993 - Szkoła obchodziła 60 rocznicę powstania.
1994-1999 - Prowadzono innowację pedagogiczną dotyczącą nauczania historii w połączeniu z elementami historii regionalnej. Autorką i realizatorką programu była mgr Jadwiga Koźlak.
1995 - W szkole powstaje pracownia komputerowa.
1995-2000 - Wprowadzono innowację pedagogiczną nauczania matematyki. Autorkami programu i realizatorkami były mgr Wanda Kucharska- Chochorek, mgr Barbara Pachołek i pani Kazimiera Szczepara.
1995 - Zdobywamy I miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki.
1997-1998 - W klasach VII wprowadzono przedmiot „ Wiedza o lokalnej ojczyźnie". Autorkami i realizatorkami były mgr Jadwiga Koźlak i mgr Aleksandra Żbik.
1997 - Zdobywamy I miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki w Zabrzu.
1998 - W książce Mariana Kantora Mirskiego „ Legendy i podania Zagłębiowskie" uczniowie Małgorzata Łakomiec, Żaneta Orłowska i Marcin Mroczek, pod opieką pani mgr Ireny Federowicz ilustrują legendy.
1998 - Obchodzimy 65 rocznicę powstania szkoły.
1999 - Szkoła otrzymała nagrodę pieniężną za działalność w zakresie edukacji ekologicznej od Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
1.IX.1999 - Wprowadzono reformę edukacji, utworzono sześcioletnie szkoły podstawowe
1999 - Agata Chochorek zostaje laureatką konkursu z języka francuskiego.
2000 - W szkole pojawia się nowa tradycja - uczniowie klas pierwszych rozpoczynają ślubowanie od staropolskiego poloneza.
2001 - Jacek Iwachow zostaje finalistą konkursu matematycznego Pikomat, Angelika Dyczko zostaje finalistką konkursu matematycznego Nudna matematyka.
1.IX.2001 - W szkole wprowadzono naukę języka niemieckiego w klasach I - VI. Uczniowie publikują swoje prace plastyczne w MOPSIE dodatku do „ Dziennika Zachodniego".
2002 - Kamil Samul zdobywa I miejsce w Korespodencyjnych Mistrzostwach Polski w Pływaniu.
11.XI.2001 - Uczniowie biorą udział w akademii środowiskowej z okazji Święta Niepodległości.
XII.2001 - Szkoła organizuje koncert z okazji 100-lecia miasta Sosnowca
IV.2002 - Uczniowie klas VI pierwszy raz piszą egzamin kompetencji.
V.2002 - Uczniowie naszej szkoły zwiedzają redakcję Dziennika Zachodniego
1.IX.2002 - Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu utworzono ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12. W jego skład weszły Szkoła Podstawowa nr 32 oraz, Gimnazjum nr 5.Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 została Pani mgr Iwona Gajdzik
2002 - Chłopcy zajmują I miejsce w Mistrzostwach Województwa Śląskiego w Minisiatkówce. Uczniowie klasy III b organizują przedstawienia teatralne dla przedszkolaków. Organizujemy koncert „Cztery Pory Roku".
2003 - Uczniowie uczestniczą w akcji charytatywnej „Kazimierz dla Wojtusia".
2003 - Dzięki staraniom Pani Dyrektor mgr Iwony Gajdzik pozyskujemy pierwszego sponsora firmę Hoga od, której otrzymujemy sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej.
18.III. 2003 - W naszej szkole gościliśmy aktorkę z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie podczas przedstawienia "Bal w pokoju lal"
11.XI.2003 - Obchodzimy 70 rocznicę powstania szkoły.
2006 - Zdobywamy I miejsce w Międzyszkolnym konkursie Małych Form Teatralnych za przedstawienie "Calineczka" przygotowane pod kierunkiem mgr Anny Kyć przez uczniów klasy IIIb (Wykonawcy: Marlena Witowska, Karolina Spławska, Angela Kułakowska, Kamil Płatek, Czarek Lender
2006 - Piotr Miska zdobywa wyróżnienie w finale XXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków.

13.04.2007 - Spotkanie Samorządu Szkolnego ZSO nr 12 z Prezydentem Miasta - spotkanie z cyklu "Współpraca z Samorządem Lokalnym". Gościem honorowym debaty był Prezydent Miasta Zbigniew Jaskiernia. Samorząd Szkolny zaprosił Panią Dyrektor mgr Iwonę Gajdzik, przedstawicieli Rady Rodziców oraz uczniów klas gimnazjalnych. Debatę prowadzili uczniowie klas trzecich Bartłomiej Klos i Piotr Miska. Młodzież z dużym zaangażowaniem brała udział w dyskusji dotyczącej różnorodnych problemów i konstruktywnych rozwiązań w naszym mieście. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Organizatorzy: Samorząd szkolny,mgr Izabela Piątkowska, mgr Ewa Prządka

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.