Grono Pedagogiczne ZSO 12

mgr Iwona Gajdzik - Dyrektor Szkoły, język polski, studia podyplomowe, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza studium
mgr Jolanta Lejman - Z-ca Dyrektora Szkoły, język polski, studia podyplomowe,egzaminator gimnazjalny przedmiotów humanistycznych
mgr Joanna Ocieczek - język polski, studia podyplomowe, egzaminator gimnazjalny przedmiotów humanistycznych
mgr Izabela Lewandowska - język polski, egzaminator maturalny języka polskiego
mgr Teresa Patoła - język polski, studia podyplomowe - 2 kierunki
mgr Wiesława Bonin - język niemiecki, egzaminator gimnazjalny przedmiotów humanistycznych, egzaminator maturalny języka niemieckiego
p. Marcin Szymkowiak - język angielski
mgr Alina Szparniak - język angielski
mgr Anna Kępska - matematyka, studia podyplomowe
mgr Agnieszka Jureczko - matematyka
mgr Renata Śliwińska - fizyka, studia podyplomowe - 2 kierunki,
mgr Barbara Ściążko - matematyka, studia podyplomowe
mgr Ewa Pawłowska - biologia, studia podyplomowe - 3 kierunki, egzaminator gimnazjalny przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
mgr Ewa Prządka- geografia, studia podyplomowe 2 kierunki
mgr Dorota Włodarczyk - historia, edukacja wczesnoszkolna,studia podyplomowe,egzaminator - sprawdzian po szkole podstawowej
mgr Grażyna Gawron - język polski, studia podyplomowe - 2 kierunki, egzaminator gimnazjalny przedmiotów humanistycznych
mgr Igor Imiolczyk - historia, studia podyplomowe
mgr Agnieszka Kijak - religia, edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe
ks. Piotr Koryciński - religia
ks. Robert Rapińczuk - religia
mgr Barbara Brzezoń - wychowanie fizyczne
p. Łukasz Rajchman - wychowanie fizyczne
mgr Izabela Piątkowska - wychowanie fizyczne
mgr Irena Federowicz - plastyka, muzyka, historia, studia podyplomowe
mgr Joanna Ocieczek - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, studia podyplomowe
mgr Iwona Broda - informatyka, studia podyplomowe
mgr Anna Wojnowska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Garczarczyk - edukacja wczesnoszkolna
mgr Maria Niedziela - edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Roch - nauczanie zintegrowane, język angielski, studia podyplomowe
mgr Anna Ucińska - Pilarz - nauczyciel bibliotekarz, edukacja wczesnoszkolna
mgr Zofia Skupień - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, kierownik świetlicy
mgr Katarzyna Adamska - doradca zawodowy
mgr Ewelina Tarapacz - edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Rzeźniczek-Borda - pedagog szkolny
mgr Edyta Kołton - pedagog szkolny, studia podyplomowe
mgr Dorota Porębska - edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe
mgr Małgorzata Słabowska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Łatka - wychowawca świetlicy, pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna, logopedia,studia podyplomowe
mgr Karolina Trojanowska - Kujek - język angielski
mgr Angelika Wójcik - logopeda, pedagog

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.