Finanse szkoły

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu działa jako jednostka budżetowa gminy Sosnowiec. Szkoła posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego. Szkoła posiada dochody własne, które przeznacza na cele zgodne z przyjętą uchwałą. Rada Rodziców gromadzi środki na własnym koncie, które wydatkuje na potrzeby szkoły zgodnie z regulaminem Rady Rodziców.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.