Finanse szkoły

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu działa jako jednostka budżetowa gminy Sosnowiec. Szkoła posiada roczny plan finansowy, który jest czę¶ci± budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansow± oraz materiałow± zgodnie z zasadami prawa finansowego. Szkoła posiada dochody własne, które przeznacza na cele zgodne z przyjęt± uchwał±. Rada Rodziców gromadzi ¶rodki na własnym koncie, które wydatkuje na potrzeby szkoły zgodnie z regulaminem Rady Rodziców.

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.