Analiza trzyletnich wskaĽników egzaminacyjnych


 


 

Egzamin gimnazjalny 2016


Czę¶ć egzaminu gimnazjalnego Nasza szkoła Sosnowiec Województwo
czę¶ć humanistyczna - język polski 70% 65,3% 68,7%
czę¶ć humanistyczna - historia 50,1% 54,4% 55,9%
matematyka 43,2% 44,3% 47,8%
przedmioty przyrodnicze 43,9% 49,2% 50,8%
język angielski - podstawa 54% 66% 65,3%
język obcy - rozszerzenie 33,5% 45,1% 45,2%

Egzamin gimnazjalny 2015


Czę¶ć egzaminu gimnazjalnego Nasza szkoła Sosnowiec Województwo Polska
czę¶ć humanistyczna - język polski 62% 59% 62% 62%
czę¶ć humanistyczna - historia 63,6% 57,2% 58,8% 61%
matematyka 44,8% 44,7% 47,3% 48%
przedmioty przyrodnicze 47,7% 47,5% 49,4%
język angielski - podstawa 66,2% 68,3% 67,6%
język obcy - rozszerzenie 46,9% 48,8% 47,8%

Sprawdzian szóstoklasisty 2015


Czę¶ć egzaminu gimnazjalnego Nasza szkoła Sosnowiec Województwo Polska
język polski 75,3% 72,9% 72,4% 73%
matematyka 63,6% 57,2% 58,8% 61%
język angielski 63,6% --% 78,28% 78,97%

Badanie umiejętno¶ci polonistycznych klas I - III OBUT 2015


 
Klasa III A Klasa III B Klasa III C
84% 77,4% 81,4%

Badanie umiejętno¶ci matematycznych klas I - III OBUT 2015


 
Klasa III A Klasa III B Klasa III C
92% 83% 78%

Egzamin gimnazjalny 2014


Czę¶ć egzaminu gimnazjalnego Nasza szkoła Sosnowiec Województwo
czę¶ć humanistyczna - język polski 76,25% 67,9% 69,8%
czę¶ć humanistyczna - historia 56,7% 57,29% 58,93%
matematyka 44,6% 42,32% 46%
przedmioty przyrodnicze 55% 50,2% 52,11%
język obcy - podstawa 67,8% 69,38% 67,96%
język obcy - rozszerzenie 48% 48,11% 45,31%

Sprawdzian szóstoklasisty 2014


Wynik ¶redni - 25,02

Badanie umiejętno¶ci matematycznych klas I - III OBUT 2014


 
Klasa III A Klasa III B Województwo
57,1% 63,7% 55,3%

Egzamin gimnazjalny 2013


przedmiotwynik szkoływynik województwawynik krajowy
j. polski 64% 62% 62%
j. ang. podst 63% -63%
j. ang.rozsz 78% -45%
j. niem.podst 76% -58%
j. niem. rozsz 55%-40%
matematyka 47% 47% 47%
przedmioty przyrodnicze 63% 59%59%
historia, wos 58% 58% 58%

Sprawdzian szóstoklasity 2013


Wynik ¶redni - 21,3

Egzamin gimnazjalny 2012


przedmiotwynik szkoływynik powiatuwynik województwawynik krajowy
j. polski 69% 64%66%65%
j. ang. podst 62% 64%64%63%
j. ang.rozsz 68% 47%45%46%
j. niem.podst 65% 54%57%57%
j. niem. rozsz 34% 35%33%33%
matematyka 44% 44%47%47%
historia, wos 62% 59%61%61%

Ogólnopolskie Badanie Umiejętno¶ci Trzecioklasistów


W roku szkolnym 2010/2011 Szkoła Podstawowa nr 32 uczestniczyła w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętno¶ci Trzecioklasistów. Jest ono realizowane w ramach projektu Badanie umiejętno¶ci podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej współfinansowanego przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jako¶ć systemu o¶wiaty”, Działanie 3.2 „Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych”.

Próbny egzamin gimnazjalny klas II

W roku szkolnym 2010/2011 próbny egzamin gimnazjalny klas II przeprowadzili¶my we współpracy z wydawnictwem WSIP. Nasze gimnazjum uzyskało następuj±ce wyniki:

przedmiotwynik szkoływynik krajowy
j. polski 22,5 21,33
j. ang. podst 19,65 21,16
j. ang.rozsz 21,18 14,55
j. niem.podst 23,86 22,21
j. niem. rozsz 14 12,53
matematyka 20,77 21,05
historia, wos 15,58 15,53
biol, geogr 21,09 20,14

Egzamin Gimnazjalny 2010

Czę¶ć humanistyczna
¦rednia ilo¶ć punktów w naszej szkole - 33,8
¦rednia ilo¶ć punktów w województwie ¶l±skim- 30,88
¦rednia ilo¶ć punktów w Polsce - 30,34

Czę¶ć matematyczno-przyrodnicza
¦rednia ilo¶ć punktów w naszej szkole - 24,12
¦rednia ilo¶ć punktów w województwie ¶l±skim- 23,65
¦rednia ilo¶ć punktów w Polsce - 23,90

Język angielski
¦rednia ilo¶ć punktów w naszej szkole - 26,82
¦rednia ilo¶ć punktów w województwie ¶l±skim- 30,20
¦rednia ilo¶ć punktów w Polsce - 29,88

Język niemiecki
¦rednia ilo¶ć punktów w naszej szkole - 30,05
¦rednia ilo¶ć punktów w województwie ¶l±skim- 30,12
¦rednia ilo¶ć punktów w Polsce - 29,36

Sprawdzian po szkole podstawowej 2010

¦rednia ilo¶ć punktów w naszej szkole - 25,69
¦rednia ilo¶ć punktów w województwie ¶l±skim- 24,37
¦rednia ilo¶ć punktów w Polsce - 24,56

Egzamin gimnazjalny 2009

Czę¶ć humanistyczna
¦rednia ilo¶ć punktów w naszej szkole - 31,2
¦rednia ilo¶ć punktów w Polsce - 31,7

Czę¶ć matematyczno-przyrodnicza
¦rednia ilo¶ć punktów w naszej szkole - 25,29
¦rednia ilo¶ć punktów w Polsce - 26,03

Sprawdzian po szkole podstawowej 2009

¦rednia ilo¶ć punktów w naszej szkole - 23,8
¦rednia ilo¶ć punktów w Polsce - 22,2

Egzamin gimnazjalny 2008

Czę¶ć humanistyczna
¦rednia ilo¶ć punktów w naszej szkole - 33,8
¦rednia ilo¶ć punktów w Polsce - 30,8
szczegóły

Czę¶ć matematyczno-przyrodnicza
¦rednia ilo¶ć punktów w naszej szkole - 28,3
¦rednia ilo¶ć punktów w Polsce - 27,1
szczegóły
 
Na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju osi±gnęli¶my poziom wyżej ¶redni.

Sprawdzian po szkole podstawowej 2008

¦rednia ilo¶ć punktów w naszej szkole - 24,9
¦rednia ilo¶ć punktów w Polsce - 25,8
szczegóły  
Na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju osi±gnęli¶my poziom ¶redni.

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.