Analiza trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych


 


 

Egzamin gimnazjalny 2016


Część egzaminu gimnazjalnego Nasza szkoła Sosnowiec Województwo
część humanistyczna - język polski 70% 65,3% 68,7%
część humanistyczna - historia 50,1% 54,4% 55,9%
matematyka 43,2% 44,3% 47,8%
przedmioty przyrodnicze 43,9% 49,2% 50,8%
język angielski - podstawa 54% 66% 65,3%
język obcy - rozszerzenie 33,5% 45,1% 45,2%

Egzamin gimnazjalny 2015


Część egzaminu gimnazjalnego Nasza szkoła Sosnowiec Województwo Polska
część humanistyczna - język polski 62% 59% 62% 62%
część humanistyczna - historia 63,6% 57,2% 58,8% 61%
matematyka 44,8% 44,7% 47,3% 48%
przedmioty przyrodnicze 47,7% 47,5% 49,4%
język angielski - podstawa 66,2% 68,3% 67,6%
język obcy - rozszerzenie 46,9% 48,8% 47,8%

Sprawdzian szóstoklasisty 2015


Część egzaminu gimnazjalnego Nasza szkoła Sosnowiec Województwo Polska
język polski 75,3% 72,9% 72,4% 73%
matematyka 63,6% 57,2% 58,8% 61%
język angielski 63,6% --% 78,28% 78,97%

Badanie umiejętności polonistycznych klas I - III OBUT 2015


 
Klasa III A Klasa III B Klasa III C
84% 77,4% 81,4%

Badanie umiejętności matematycznych klas I - III OBUT 2015


 
Klasa III A Klasa III B Klasa III C
92% 83% 78%

Egzamin gimnazjalny 2014


Część egzaminu gimnazjalnego Nasza szkoła Sosnowiec Województwo
część humanistyczna - język polski 76,25% 67,9% 69,8%
część humanistyczna - historia 56,7% 57,29% 58,93%
matematyka 44,6% 42,32% 46%
przedmioty przyrodnicze 55% 50,2% 52,11%
język obcy - podstawa 67,8% 69,38% 67,96%
język obcy - rozszerzenie 48% 48,11% 45,31%

Sprawdzian szóstoklasisty 2014


Wynik średni - 25,02

Badanie umiejętności matematycznych klas I - III OBUT 2014


 
Klasa III A Klasa III B Województwo
57,1% 63,7% 55,3%

Egzamin gimnazjalny 2013


przedmiotwynik szkoływynik województwawynik krajowy
j. polski 64% 62% 62%
j. ang. podst 63% -63%
j. ang.rozsz 78% -45%
j. niem.podst 76% -58%
j. niem. rozsz 55%-40%
matematyka 47% 47% 47%
przedmioty przyrodnicze 63% 59%59%
historia, wos 58% 58% 58%

Sprawdzian szóstoklasity 2013


Wynik średni - 21,3

Egzamin gimnazjalny 2012


przedmiotwynik szkoływynik powiatuwynik województwawynik krajowy
j. polski 69% 64%66%65%
j. ang. podst 62% 64%64%63%
j. ang.rozsz 68% 47%45%46%
j. niem.podst 65% 54%57%57%
j. niem. rozsz 34% 35%33%33%
matematyka 44% 44%47%47%
historia, wos 62% 59%61%61%

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów


W roku szkolnym 2010/2011 Szkoła Podstawowa nr 32 uczestniczyła w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów. Jest ono realizowane w ramach projektu Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.2 „Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych”.

Próbny egzamin gimnazjalny klas II

W roku szkolnym 2010/2011 próbny egzamin gimnazjalny klas II przeprowadziliśmy we współpracy z wydawnictwem WSIP. Nasze gimnazjum uzyskało następujące wyniki:

przedmiotwynik szkoływynik krajowy
j. polski 22,5 21,33
j. ang. podst 19,65 21,16
j. ang.rozsz 21,18 14,55
j. niem.podst 23,86 22,21
j. niem. rozsz 14 12,53
matematyka 20,77 21,05
historia, wos 15,58 15,53
biol, geogr 21,09 20,14

Egzamin Gimnazjalny 2010

Część humanistyczna
Średnia ilość punktów w naszej szkole - 33,8
Średnia ilość punktów w województwie śląskim- 30,88
Średnia ilość punktów w Polsce - 30,34

Część matematyczno-przyrodnicza
Średnia ilość punktów w naszej szkole - 24,12
Średnia ilość punktów w województwie śląskim- 23,65
Średnia ilość punktów w Polsce - 23,90

Język angielski
Średnia ilość punktów w naszej szkole - 26,82
Średnia ilość punktów w województwie śląskim- 30,20
Średnia ilość punktów w Polsce - 29,88

Język niemiecki
Średnia ilość punktów w naszej szkole - 30,05
Średnia ilość punktów w województwie śląskim- 30,12
Średnia ilość punktów w Polsce - 29,36

Sprawdzian po szkole podstawowej 2010

Średnia ilość punktów w naszej szkole - 25,69
Średnia ilość punktów w województwie śląskim- 24,37
Średnia ilość punktów w Polsce - 24,56

Egzamin gimnazjalny 2009

Część humanistyczna
Średnia ilość punktów w naszej szkole - 31,2
Średnia ilość punktów w Polsce - 31,7

Część matematyczno-przyrodnicza
Średnia ilość punktów w naszej szkole - 25,29
Średnia ilość punktów w Polsce - 26,03

Sprawdzian po szkole podstawowej 2009

Średnia ilość punktów w naszej szkole - 23,8
Średnia ilość punktów w Polsce - 22,2

Egzamin gimnazjalny 2008

Część humanistyczna
Średnia ilość punktów w naszej szkole - 33,8
Średnia ilość punktów w Polsce - 30,8
szczegóły

Część matematyczno-przyrodnicza
Średnia ilość punktów w naszej szkole - 28,3
Średnia ilość punktów w Polsce - 27,1
szczegóły
 
Na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju osiągnęliśmy poziom wyżej średni.

Sprawdzian po szkole podstawowej 2008

Średnia ilość punktów w naszej szkole - 24,9
Średnia ilość punktów w Polsce - 25,8
szczegóły  
Na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju osiągnęliśmy poziom średni.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.