Szkoła na Ptak

Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej "Szkoła na Ptak", która jest po¶więcona ptakom i ochronie bioróżnorodno¶ci. Dnia 22. X. 2015 r. odbyły się warsztaty z p. Mart± ¦witał± – ornitologiem. Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze. Otrzymali¶my ciekawe pakiety edukacyjne pełne pomysłów na zajęcia o ptakach i przyrodzie.

Pomóżmy Sosnowieckim Kasztanowcom

Uczestniczymy w akcji: "Pomóżmy Sosnowieckim Kasztanowcom" Akcja ma na celu zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, który niszczy nasze kasztanowce. Od Wydziału Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa otrzymali¶my piękne budki lęgowe dla ptaków, które pomog± nam w zwalczaniu g±sienic tego szkodnika. Oczywi¶cie grabimy też opadłe li¶cie.

Sosnowiecki Lider Ekologii

Bierzemy udział w konkursie ekologicznym ,,Sosnowiecki Lider Ekologii” Konkurs polega na zbiórce surowców wtórnych w postaci zużytych baterii i makulatury. Zbiórka będzie prowadzona przez cały rok szkolny, do końca maja 2016 r. Konkurs organizowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. przy współpracy z Wydziałem Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz pod patronatem Prezydenta Sosnowca i patronatem medialnym Kuriera Miejskiego. Zapraszamy do zbiórki.

Koło ekologiczne oferuje:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych i ekologicznych
  • miłe spędzanie czasu wolnego na zajęciach w klasie i w terenie
  • uczestnictwo w wycieczkach ekologicznych w mie¶cie i poza nim
  • udział w dyskusjach, konkursach, debatach szkolnych i pozaszkolnych
  • pogłębianie wiadomo¶ci z biologii i przedmiotów pokrewnych
Uczniowie należ±cy do koła zajmuj± wysokie miejsca w konkursach i s± lepiej przygotowani do egzaminu gimnazjalnego w czę¶ci matematyczno - przyrodniczej


Szkoła współpracuje z Fundacj± Ekologiczn± "Silesia" w Katowicach. Fundacja wspiera organizację szkolnych konkursów ekologicznych i przyrodniczych. Przekazuje ksi±żki na nagrody dla uczniów za działalno¶ć ekologiczn± w szkole. Dzięki fundacji każdego roku przeprowadzana jest akcja "PosadĽ swoje drzewko". Dzięki temu teren szkoły wzbogaca się w zieleń i tworzy się kolekcja gatunków drzew i krzewów.

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.