Szkoła na Ptak

Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej "Szkoła na Ptak", która jest poświęcona ptakom i ochronie bioróżnorodności. Dnia 22. X. 2015 r. odbyły się warsztaty z p. Martą Świtałą – ornitologiem. Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze. Otrzymaliśmy ciekawe pakiety edukacyjne pełne pomysłów na zajęcia o ptakach i przyrodzie.

Pomóżmy Sosnowieckim Kasztanowcom

Uczestniczymy w akcji: "Pomóżmy Sosnowieckim Kasztanowcom" Akcja ma na celu zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, który niszczy nasze kasztanowce. Od Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa otrzymaliśmy piękne budki lęgowe dla ptaków, które pomogą nam w zwalczaniu gąsienic tego szkodnika. Oczywiście grabimy też opadłe liście.

Sosnowiecki Lider Ekologii

Bierzemy udział w konkursie ekologicznym ,,Sosnowiecki Lider Ekologii” Konkurs polega na zbiórce surowców wtórnych w postaci zużytych baterii i makulatury. Zbiórka będzie prowadzona przez cały rok szkolny, do końca maja 2016 r. Konkurs organizowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz pod patronatem Prezydenta Sosnowca i patronatem medialnym Kuriera Miejskiego. Zapraszamy do zbiórki.

Koło ekologiczne oferuje:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych i ekologicznych
  • miłe spędzanie czasu wolnego na zajęciach w klasie i w terenie
  • uczestnictwo w wycieczkach ekologicznych w mieście i poza nim
  • udział w dyskusjach, konkursach, debatach szkolnych i pozaszkolnych
  • pogłębianie wiadomości z biologii i przedmiotów pokrewnych
Uczniowie należący do koła zajmują wysokie miejsca w konkursach i są lepiej przygotowani do egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno - przyrodniczej


Szkoła współpracuje z Fundacją Ekologiczną "Silesia" w Katowicach. Fundacja wspiera organizację szkolnych konkursów ekologicznych i przyrodniczych. Przekazuje książki na nagrody dla uczniów za działalność ekologiczną w szkole. Dzięki fundacji każdego roku przeprowadzana jest akcja "Posadź swoje drzewko". Dzięki temu teren szkoły wzbogaca się w zieleń i tworzy się kolekcja gatunków drzew i krzewów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.