Dyrekcja

mgr Iwona Gajdzik
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32

 

 
mgr Jolanta Lejman
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 32

 

 
mgr Joanna Ocieczek
społeczny wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 32

 

 
     
            

Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeone.