Dyrekcja

mgr Iwona Gajdzik
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32

 

 
mgr Jolanta Lejman
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 32

 

 
mgr Joanna Ocieczek
społeczny wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 32

 

 
     
            

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.