Koncepcja pracy szkoły

Wizja szkoły
 

 • Jesteśmy szkołą zintegrowaną ze środowiskiem dającą dobry start do dalszych etapów kształcenia
 • Naszym celem jest nauczać naszych wychowanków umiejętności odnajdywania się w nowej rzeczywistości, twórczego myślenia, odwagi w wyrażaniu własnych myśli, poglądów i zapatrywań
 • Oferujemy rzetelną wiedzę, wysoki poziom nauczania, kształcenie dostosowane do możliwości i aspiracji uczniówbi rodziców
 • Jesteśmy placówką wspierającą rozwój talentów poprzez edukację regionalną, kulturalną, medialną, informatyczną zdrowotną, języki obce
 • Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
 • Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, otwartą na wdrażanie nowych, ciekawych pomysłów
 • Damy podstawę i przygotowanie do wkroczenia w nowe czasy "wypuszczając spod skrzydeł nauczycieli" młodzież mądrą i światłą

 •  

  Misja szkoły
   

 • Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: miłości, mądrości i wolności
 • Struktura szkoły opiera się na zgodnej współpracy trzech stanów: nauczycieli, uczniów i rodziców
 • Szanujemy prawo każdego człowieka bez względu na wiek do odmienności myśli i poglądów, wyboru dróg życiowych i kreatywnego myślenia
 • Pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami
 • Uwrażliwiamy ucznia na innych ludzi
 • Podstawą działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej na dalszych etapach kształcenia i w dalszym życiu

 •  

  Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
  ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
  Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.