Cyfrowa Szkoła

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu w roku szkolnym 2012/2013 przystąpił do rządowego programu "Cyfrowa Szkoła". Ministerstwo Edukacji zakwalifikowało do projektu tylko jedną placówkę z naszego miasta. W związku z tym Dyrektor szkoły kontynuuje działania związane z realizacją programu unowocześniając placówkę z zastosowaniem narzędzi informatycznych. Dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi szkoła wykorzystuje technologię informacyjno-komunikacyjną poprzez własne pozyskiwanie funduszy na ten cel.
Więcej o programie Cyfrowa Szkoła

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.