Prelekcja dla rodziców

W dniu 26 listopada 2014r odbyła się prelekcja dla rodziców klas 1b na temat szkodliwo¶ci narkotyków i dopalaczy. Poruszono tematy dotycz±ce uzależnień od narkotyków oraz innych ¶rodków odurzaj±cych i przybliżono zagadnienia zwi±zane z zagrożeniami wynikaj±cymi z kontaktu z narkotykami, eksperymentowania z ¶rodkami psychoamanipulacyjnymi w wieku szkolnym, skutkami uzależnień oraz groż±cych konsekwencjach prawnych.
Prelekcję przygotował mgr Igor Imiolczyk.

Ogólnopolska akcja profilaktyczno - edukacyjna STOP DOPALACZOM!!!


Cykliczne szkolenia dla uczniów z zakresu pierwszej pomocyOpinie o naszej szkole

MDK Kazimierz

Komisariat V Policji w Sosnowcu

Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym w Katowicach

Spotkania najmłodszych z funkcjonariuszami Policji

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.