Uroczyste zakończenie roku szkolnego

godz. 9.00 - klasy V - VI SP i I-III GIMNAZJUM
godz. 10.00 - klasy 0 - IV SP
Msza ¦więta dla uczniów gimnazjum i klas V-VI SP godz. 8.00
dla uczniów szkoły podstawowej godz. 9.00
ZAPRASZAMY

Sprawozdania klasyfikacyjne dla nauczycieli

sprawozdanie_klasyfikacyjne_1
sprawozdanie_klasyfikacyjne_2
sprawozdanie_klasyfikacyjne_3
uzasadnienie oceny ndst

Festyn rodzinny 2016


W sobotę 4 czerwca 2016 r. w ZSO nr 12 w Sosnowcu – Kazimierzu Górniczym odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez szkołę we współpracy z Rad± Rodziców i Rad± Dzielnicy Kazimierz Górniczy. Pogoda dopisała, więc zrealizowano wszystkie punkty programu i mogli¶my się bawić od godz. 9:00 do godz. 13:00. Na festyn przybyło wiele dzieci wraz z rodzicami – zarówno uczniów szkoły jak i przedszkolaków zamieszkuj±cych dzielnicę i okolice. Zaproszenie na festyn przyj±ł m.in. Prezydent Arkadiusz Chęciński, który wzi±ł udział w meczu piłki nożnej. Rozegrała go drużyna z Gimnazjum nr 5, która pod koniec maja zajęła III miejsce w Regionalnych Zawodach w Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych jako najlepsza drużyna z Sosnowca oraz drużyna dorosłych, w skład której oprócz Pana Prezydenta weszli: trener Zagłębia Sosnowiec Artur Derbin, przedstawiciel Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy Krzysztof Płoszaj, ksi±dz Piotr Koryciński CR oraz przedstawiciele rodziców. W¶ród przybyłych na festyn go¶ci znaleĽli się także radni – Jan Bosak i Kamil Wnuk. Do najbardziej atrakcyjnych punktów programu ciesz±cych się największym zainteresowaniem młodszych i starszych należała strzelnica ASG Stowarzyszenia Pancernik, miejsce z animacjami Chaty Małolata oraz tor samochodowy, na którym uczestnicy walczyli o tytuł Najlepszego Kierowcy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw ZSO nr 12. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem i przyjemno¶ci± obejrzeli także różne pokazy utalentowanych uczniów oraz zaproszonych uczestników. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym festynie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jego zorganizowania. Szczególne popdziękowania składamy:

 • Urzędowi Miasta Sosnowiec,
 • Miejskiemu Domowi Kultury Kazimierz,
 • Miejskiemu O¶rodkowi Sportów i Rekreacji w Sosnowcu,
 • Parafii Naj¶więtszego Ciała i Krwi Chrystusa,
 • Marketowi Carrefour Ekspress w Kazimierzu Górniczym,
 • Centrum Aktywno¶ci Rodzinnej w Klimontowie,
 • Kinu Helios w Sosnowcu i w D±browie Górniczej,
 • Sport Poziom 450 w Sosnowcu,
 • Stowarzyszeniu Paramilitarnemu PANCERNIK,
 • Centrum Edukacji Artystycznej Chata Małolata,
 • Firmie Diagno Jarosław Tworek,
 • Zakładowi Jubilerskiemu Osman,
 • Stanisławie Wojnar,
 • Krzysztofowi Karpińskiemu,
 • oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasz Rodzinny Festyn.

 • Zapraszamy za rok do współpracy i wspólnej zabawy!
  Autorka tekstu: Izabela Lewandowska Autorzy zdjęć: Igor Imiolczyk (ZSO nr 12, Stowarzyszenie Pancernik), Michał Skopek (Centrum Edukacji Artystycznej Chata Małolata)
   
  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w zakładce GALERIA

  Festiwal Organizacji Pozarz±dowych

  Egzamin na kartę rowerow±

  Lista uczniów, którzy zaliczyli czę¶ć teoretyczn± egzaminu na kartę rowerow±
  1. Marcel Oliwa
  2. Julia Bęczkowska
  3. Kamil Ogryzko
  4. Hubert Swędzioł
  5. Oliwier Błaut
  6. Jakub Tkaczyk
  7. Oskar Ratajski
  8. Oskar Żur
  9. Martyna Korzeniewska
  10. Dominika Dolecka
  11. Karol Grabowski
  12. Julia Kosciołek
  13. Oliwia Jarzyńska
  14. Maja Milewska
  15. Bartek Sztuka
  16. Wiktoria Obarzanek
  17. Ksawier Płatek
  18. Nikolina Sater
  Egzamin poprawkowy z czę¶ci teoretycznej odbędzi się 30 maja o godz. 10.00
  Czę¶ć praktyczna egzaminu odbędzie się w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 8.00

  Festiwal zawodów

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Kilińskiego 31
  w Sosnowcu serdecznie zaprasza gimnazjalistów i ich rodziców na
  "Festiwal zawodów - kariera zawodowa zaczyna się w szkole"
  w dniu 23 maja 2016 r. od godziny 10:00 -18:00

  ZSO 12 Tak się uczymy... Tak się bawimy...


  Sukcesy naszych uczniów

  W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbyły się zawody o Puchar Dyrektora Międzyszkolnego O¶rodka Sportowego w Sosnowcu, które zakończyły się sukcesem naszych uczniów.
  Sandra Kowalska ucz. kl. III a zdobyły II miejsce w skoku w dal i Kacper Gręda ucz. kl. II a zdobył I miejsce w pchnięciu kul±.

  Serdecznie gratulujemy

  PREZYDENT SOSNOWCA ZAPRASZA

  NOWA AKCJA SAMORZˇDU SZKOLNEGO GIMNAZJUM

  Od dnia 21 marca 2015 r. młodzież gimazjum pomaga nauczycielom w pełnieniu dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych. Uczniowie wyposażeni s± w stosowne plakietki w kolorze żółtym z liter± D, umieszczone w widocznym miejscu na ubraniu. Dyżurni staraj± się dbać o wła¶ciwe zachowanie uczniów podczas przerw, bezpieczeństwo i nienaganne korzystanie ze szkolnych toalet oraz szatni. Dodatkowo uczennice klas III gimnazjum opiekuj± się uczniami klas I - III SP podaczas przerw. Zapraszamy zatem naszych najmłodszych uczniów do udziału w zabawach i grach edukacyjnych w sali nr 5

  INAUGURACJA SEZONU SPORTOWEGO 2016

  12 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych nr 12 w Sosnowcu odbyło się uroczyste otwarcie sezonu sportowego 2016 współorganizowane przez Radę Dzielnicy Kazimierz z honorowym udziałem Pana Prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego.
  Najpierw odbyły się towarzyskie mecze piłki nożnej:

 • Zespół Aktywnych Urzędników z Panem Prezydentem oraz Dyrektorem MOSiR-u Rafałem Łydkiem rozegrał mecz z Zespołem „Kaziki” Oldboje
 • Zespół złożony z przedstawicieli dzielnicy Kazimierz z księdzem Proboszczem Dariuszem Kujaw± rozegrał mecz z Zespołem „Kaziki” Oldboje

 • Następnie Pan Prezydent Arkadiusz Chęciński za swoje zaangażowanie został uhonorowany odznaczeniem "Przyjaciel Szkoły", a póĽniej odbył się występ zespołu cheerleaderek, po którym młodzież z gimnazjum rozegrała turniej piłki nożnej oraz piłki ręcznej. Warto wspomnieć, że w jeden z meczów piłki nożnej wł±czył się ksi±dz Proboszcz Edward Darłak z Parafii PW NMP Częstochowskiej. W turnieju piłki ręcznej dziewcz±t wyniki były następuj±ce:
  I miejsce drużyna Mileny Roch w składzie: M. Roch, M. Stojek, M. Maj,
  E. Masłowska, S. Chrzan, A. Włodarczyk, N. Walasek, K. Wcisło
  II miejsce drużyna Pauliny Obarzanek w składzie: P. Obarzanek,M. Musialska, N. Kozera, M. Wieczorek, D. Cebula, K. Wojewoda, W. D±browska, J. Jarosz
  III miejsce drużyna Sandry Kowalskiej w składzie: S. Kowalska, A. Szajbel, J. ¦wiercz, S. Warzyńska, J. Bochenek, W. Drygierczyk, A. Gajdzik, K. Kachniarz
  W turnieju piłki nożnej chłopców wyniki były następuj±ce:
  I miejsce drużyna Kacpra Grędy w składzie: K. Gręda, K. Jarzyna, K. Wójcik, J. Rydzyński, J. Labocha, J. Letniowski, A. Szostak
  II miejsce drużyna Adriana Ludwickiego w składzie: A. Ludwicki, A. Bojarski, B. Więcek, K. Karcz, M. Pi±tkowski, D. Mi¶, M. Dziewanowski
  III miejsce drużyna Dawida Pałki w składzie: D. Pałka, M. Migdał, M. Górka, M. ¦lęzak, P. Jurczyński, P. Polniak, W. Lasota
  Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami, wręczono też nagrody indywidualne:
  Puchar dla Najlepszej Zawodniczki otrzymała Milena Roch, a wyróżnienie Martyna Musialska
  Puchar dla Najlepszego Zawodnika otrzymał Konrad Jarzyna, a wyróżnienie Adrian Ludwicki
  Rada Dzielnicy Kazimierz czynnie wł±czyła się w organizację otwarcia sezonu sportowego poprzez udział w przygotowaniach, sędziowaniu oraz funduj±c piłki i słodycze dla uczestników.
  Sezon sportowy 2016 został oficjalnie otwarty – dzieciom i młodzieży z naszej szkoły oraz innym użytkownikom naszych obiektów sportowych życzymy wielu emocji i sukcesów sportowych!


  Zagłębie bliskie sercu...

  Dnia 9 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych Nr 12 w Sosnowcu odbył się finał I regionalnego konkursu fotograficznego "Zagłębie bliskie sercu". Honorowy patronat nad konkursem obj±ł Prezydent Miasta Sosnowca Pan Arkadiusz Chęciński oraz Radny Miasta Sosnowiec Pan Kamil Wnuk. Podczas uroczysto¶ci wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursu. Pan Kamil Wnuk wygłosił wykład dotycz±cy historii Zagłębia D±browskiego, a uczniowie ZSO Nr 12 przygotowali dla go¶ci program artystyczny.

  Uwaga Rodzicu!

  Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształc±cych nr 12 informuje, że istniej± poważne w±tpliwo¶ci co do działalno¶ci Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Bardzo prosimy, by przy tegorocznym rozliczeniu podatkowym PIT pomy¶leli Państwo o innym podmiocie.
  Dziękujemy za wszystkie przekazane ¶rodki w poprzednich akcjach 1%.

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

  Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształc±cych nr 12 w Sosnowcu informuje, że od dnia 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. trwaj± zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu na rok szkolny 2016/2017. Wnioski można otrzymać w sekretariacie szkolnym lub pobrać ze strony internetowej placówki pod adresem: www.zso12.sosnowiec.pl/rekrutacja.php w zakładce REKRUTACJA
  Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzi:
  Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Ogrodowa 6
  Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Wagowa 38A.

  I Regionalny Konkurs Fotograficzny

 • Kategoria I – szkoła podstawowa

 • Nowoczesne Zagłębie:
 • I miejsce - Jakub Cieplak SP Nr 3 D±browa Górnicza

 • II miejsce – Rafał Sowula SP Nr 45 Sosnowiec

 • III miejsce – Aleksandra Wa¶niewska SP Nr 45 Sosnowiec

 • Zabytki Zagłębia D±browskiego:
 • I miejsce – Oskar Mrozowicz SP Nr 9 Sosnowiec

 • II miejsce – Justyna Nocuń SP Nr 9 Sosnowiec

 • III miejsce – Oskar Kowalski SP Nr 12 D±browa Górnicza

 • III miejsce – Mikołaj Twaróg SP 42 Sosnowiec

 • wyróżnienie – Emilia Jamrocha SP 45 Sosnowiec

 • wyróżnienie – Julia Kempa SP 45 Sosnowiec

 • wyróżnienie – Rafał Sowula – SP 45 Sosnowiec

 • wyróżnienie – Maciej Twaróg – SP 42 Sosnowiec

 • Przyroda w Zagłębiu D±browskim
 • I miejsce – Piotr Remesz SP Nr 9 Sosnowiec

 • wyróżnienie – Paulina Bednarska SP 12 D±browa Górnicza

 • wyróżnienie – Mateusz Ornat SP 12 D±browa Górnicza

 • Kategoria II – gimnazjum
 • I miejsce - Karolina Ćwiel±g Gimnazjum Nr 25 Sosnowiec

 • wyróżnienie – Aleksandra Wilk Gimnazjum Nr 16 Sosnowiec

 • wyróżnienie – Tomasz Dudała Gimnazjum Nr 16 Sosnowiec

 • Serdecznie zapraszamy wyżej wymienionych uczniów wraz z nauczycielami na uroczysto¶ć wręczenia nagród
  9 marca 2016 r. o godz. 11.00
  ZSO Nr 12 Sosnowiec ul. Jasieńskiego 2a

  Zabawa karnawałowa

  W pi±tkowy wieczór uczniowie klas 4 – 6 miło spędzili czas na szkolnej zabawie karnawałowej. Wielu uczniów zmieniło się nie do poznania, dzięki wymy¶lnym i kolorowym kostiumom. Zabawę prowadził profesjonalny DJ - tata Darii z 6b. Zabawę uatrakcyjniła ¶wietna muzyka, kolorowe efekty specjalne - migaj±ce ¶wiatełka i dym - który od czasu do czasu z sykiem pojawiał się przy parkiecie. Panie prowadz±ce - A. Pilarz i T. Patoła zorganizowały ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszyscy się wy¶mienicie bawili.

  OBCHODY ¦WIATOWEGO DNIA KOTA W KL. I-III SP

  12. 01. 2016 uczniowie klas I, II i III wzięli udział w obchodach ¦wiatowego Dnia Kota. Tego dnia dzieci, pięknie przebrane za kotki, prezentowały klasami swoje talenty. Były piosenki, wierszyki, skecze, gra na instrumencie. Oczywi¶cie głównym tematem były koty i ich koci ¶wiat. Wszyscy zaprezentowali się znakomicie! Na koniec z każdej klasy wybrani zostali koci król i królowa.

  Klasa 1d na koncercie muzycznym


  Sprawozdania klasyfikacyjne dla nauczycieli

  sprawozdanie_klasyfikacyjne_1
  sprawozdanie_klasyfikacyjne_2
  sprawozdanie_klasyfikacyjne_3
  uzasadnienie oceny ndst

  Jasełka 2015


  22 grudnia 2015 r. tradycyjnie w naszej szkole odbyły się Jasełka przygotowane przez uczniów klas Ic i IIIa szkoły podstawowej pod opiek± p. Doroty Porębskiej i p. Elżbiety Wody oraz uczniów klas II a i II b gimnazjum pod opiek± p. Izabeli Lewandowskiej. Gra młodszych i starszych aktorów zachwyciła widownię i wprowadziła w ¶wi±teczny nastój. Pani dyrektor Iwona Gajdzik, dumna ze swoich uczniów, złożyła wszystkim ¶wi±teczne życzenia.

  Z życia klasy 2c

  Dnia 14 grudnia 2015 r. klasa 2 c wraz z wychowawc± p. Grzybowsk± zwiedzała wystawę pt. "Bóg się rodzi..." organizowan± przez Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki w Sosnowcu. Wystawie towarzyszyły warsztaty pt. "Drzewko ¶wi±teczne". Na wystawie dowiedzieli¶my się o polskich tradycjach ¶wi±tecznych, które pielęgnowane s± od pokoleń, a także obejrzeli¶my zapomniane lub niepraktykowane juz zwyczaje. Podczas warsztatów każdy miał okazję zrobić własne drzewko ¶wi±teczne z papieru oraz odpowiednio je udekorować.


  W dniu 3. grudnia w naszej szkole odbył się apel po¶więcony górnikom z okazji ich ¶więta. Uczniowie klas 2c oraz 2d pod kierunkiem wychowawczyń p. Grzybowskiej oraz p. Słabowskiej przygotowali program artystyczny opowiadaj±cy o historii powstania węgla oraz tradycjach górniczych. Dzieci ubrane w tradycyjne stroje ludowe zatańczyły "trojaka" oraz ¶piewały piosenki o górnikach. Zainteresowaniem zebranych cieszył się także pokaz akrobatyki sportowej starszych dziewcz±t przygotowany pod kierunkiem p. Brzezoń. Na zakończenie uroczysto¶ci zaproszeni górnicy otrzymali od nas życzenia oraz drobne upominki.


  Dnia 3 grudnia nast±piło rozstrzygnięcie jesiennego konkursu plastycznego "Podnie¶ z ziemi i zrób". Wszystkie dostarczone prace były piękne i nie lada wyzwaniem było wyłonienie zwycięzców. Oto lista nagrodzonych dzieci:
  I miejsce – Aleksandra Zobek
  II miejsce - Natalia Urbanek
  III miejsce – Adrianna Stefańska
  wyróżnienia: Kacper Zachara, Ireneusz Stasikowski, Julia ¦cibich, Julia Chytry, Antonina Nowek

  Lekcja regionalna

  15 grudnia 2015 r. klasy 3 gimnazjum wzięły udział w lekcji regionalnej "Zagłębie - moja mała ojczyna" prowadzonej przez radnego miasta Sosnowca, pana Kamila Wnuka.

  Andrzejki - czas wróżb

  Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić tradycyjny zwyczaj "przepowiadania przyszło¶ci" i wybrali ku temu przedpołudnie 30 listopada. Wróżki z klas gimnazjalnych wprowadziły zebranych w tematykę obchodów Andrzejek. Na wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli i innych pracowników szkoły czekały specjalnie przygotowane na tę okazję przez uczniów wróżby. Każdy mógł „poznać swoj± przyszło¶ć” zwracaj±c się do jednej z siedmiu jasnowidz±cych wróżek, b±dĽ zasięgaj±c rady niemylnego wróżbity.

  Czytaj więcej...

  DAR SERCA OD SERCA

  4 grudnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 3 w Sosnowcu przy ul. Szczecińskiej. Uczniowie osobi¶cie przekazali podopiecznym placówki upominki - zabawki, słodycze. Na buziach dzieci zago¶ciły u¶miech i rado¶ć. Wszystkim, którzy przył±czyli się do akcji serdecznie dziękujemy.

  Certyfikat dla naszej szkoły

  Szanowni Państwo,
  Dzięki Państwa zaangażowaniu otrzymali¶my kolejny certyfikat dla naszej placówki. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy nas wspieraj± w naszych działaniach. Zadowolenie rodziców i uczniów jest dla nas najwyższ± nagrod±.

  Profilaktyka - Sport moim wyborem

  Akcja „Sport Moim Wyborem” ma ukazywać młodym ludziom jakie wymierne korzy¶ci mog± odnie¶ć z codziennego uprawiania sportu, co mog± dzięki temu osi±gn±ć oraz na ile zażywanie różnego rodzaju substancji psychoaktywnych uniemożliwia realizację marzeń, a nawet normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

  W ramach akcji we wtorek, 10 listopada 2015r., w naszej szkole go¶cili¶my Pana Marcina Prusa – wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce siatkowej oraz st. sierż Rafała Burasa z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Prelegenci przypomnieli gimnazjalistom, że w ci±gu ostatniego roku w ¶rodkach masowego przekazu bardzo dużo mówi się o zatruciach tzw. dopalaczami oraz innymi ¶rodkami psychotropowymi. Niestety, coraz więcej młodych ludzi sięga po nie, nie zdaj±c sobie sprawy, jak s± niebezpieczne dla zdrowia i jakie wywołuj± negatywne skutki dla organizmu, zarówno fizyczne i jak psychiczne. Należy pamiętać, że każdy organizm reaguje inaczej na narkotyki, a skutki ich zażywania mog± być tragiczne! Spotkanie miało ukazać młodym ludziom, jak bardzo negatywny wpływ na organizm ma zażywanie substancji psychoaktywnych.

  Sam Marcin Prus, który prowadził wykłady i warsztaty sportowe jest najlepszym przykładem na to, że można osi±gn±ć sukces, nie sięgaj±c po używki. Opowiedział on o własnej drodze do sukcesu oraz o znajomych, którzy zaprzepa¶cili swoje szanse wła¶nie dlatego, że sięgali po substancje odurzaj±ce. Kolejny raz okazało się, że znani i lubiani maj± ogromn± siłę oddziaływania na młodych ludzi.

  Spotkanie zakończyło się konkursem. Wszyscy uczestnicy (nawet nauczyciele) mieli możliwo¶ć wygrania sponsorowanego przez mistrza Marcina Prusa sportowego zegarka. Wystarczyło tylko trafić do kosza trzymanego przez pana Marcina. Mimo zaangażowania i wielkiego zapału tylko Wojtek z III b sprostał zadaniu i został szczę¶liwym posiadaczem zegarka z dedykacj±.

  Gimnazjali¶ci m±drzejsi o rzeczowe informacje, pełni wrażeń i ze zdobycznymi autografami a nawet zdjęciami selfie z prelegentami wrócili na zajęcia, a ich miejsce zajęli młodsi koledzy – uczniowie IV, V i VI klas szkoły podstawowej.

  Warto wiedzieć - poczytajcie
  Nie wypalaj się
  Dopalacze to ¶mierć
  Bior±c nie jeste¶ sob±

  SOSNOWIEC PRZECIWKO DOPALACZOM

  18 listopada 2015r. na terenie naszej szkoły odbyły się kolejne spotkania dla rodziców klas gimnazjalnych na temat dopalaczy i ich szkodliwo¶ci. Prezentację dla rodziców naszych uczniów poprowadziła zaproszona asp. Sonia Kepper – oficer prasowy sosnowieckiej Policji. Spotkania o charakterze edukacyjno – informacyjnym, miały na celu przedstawienie rodzicom problematyki zażywania ¶rodków odurzaj±cych ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy, pogłębienie ich wiedzy z zakresu umiejętno¶ci rozpoznawania odurzenia u dziecka, przedstawienie skutków zarówno zdrowotnych jak również prawnych zażywania tego rodzaju substancji, a przede wszystkim wskazanie dróg, kontaktów i możliwo¶ci uzyskania pomocy w przypadku zetknięcia się z problemem. Przeprowadzone we wrze¶niu (16 wrze¶nia 2015r.) spotkanie ze wszystkimi rodzicami uczniów klas pierwszych prowadzili policjant z KMP w Sosnowcu oraz lekarz z Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu. Podczas spotkania, którego celem było zwiększenie ¶wiadomo¶ci rodziców na temat ¶rodków psychoaktywnych i szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, prowadz±cy opowiedzieli również o swoich do¶wiadczeniach zawodowych zwi±zanych z t± problematyk±.
  Zaproszeni go¶cie przeprowadzili prelekcję na temat dopalaczy i narkotyków  pt: "Narkotyki,  dopalacze - zagrożenia  osobowo¶ci i życia".
  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami w zał±cznikach.

  Rodzicu - co wiesz o dopalaczach
  Gdzie szukać pomocy
  Szukaj porozumienia
  Ulotki dla rodziców

  ¦WIĘTO JABŁKA

  W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły bior± udział w programie promocji zdrowia. W ramach realizacji tego programu w dniach od 16 do 18 listopada odbyła się akcja pod nazw± "¦WIĘTO JABŁKA", któr± zorganizowała mgr Irena Federowicz. Uczniowie wykonali plakaty promuj±ce korzy¶ci wypływaj±ce z jedzenia jabłek oraz przygotowali różnorodne produkty spożywcze z jabłek . Wszystkim smakowały pyszne szarlotki, owocowe szaszłyki, babeczki, musy oraz suszone jabłka, które uczniowie przygotowali z pomoc± rodziców i dziadków. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, na każdej przerwie stoisko kiermaszu otoczone było przez uczniów i nauczycieli, którzy pragnęli skosztować jabłkowych pyszno¶ci.
  Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w akcji "¦WIĘTO JABŁKA" otrzymali punkty dodatnie z zachowania oraz atrakcyjne nagrody.
  Nagrodzeni uczniowie:
  I miejsce: Julia Bęczkowska kl. IVB, Ksawier Płatek – klasa IVB Jakub Machnicki – klasa VB, Krystian Milowski – klasa VB, Jowita Porębska – klasa VB, Nikola Pawlak – klasa VIA, Julia Szymków – klasa VIB, Wiktor Mucha – klasa IA Julia Stańczak – klasa VI A
  II miejsce: Wiktoria Adamska – klasa IVA, Aleksandra Słodkowska – klasa IVB, Hubert Swędzioł – klasa IVB, Zuzanna Rejdak – klasa IVB, Maja Bugaj – klasa VA, Amelia Niepsuj – klasa VA, Nikola Struzik – klasa VIA,
  III miejsce:
  Julia Muc – klasa IVC, Martyna Korzeniewska – klasa IVC
  Wszystkim uczestnikom akcji składam gratulacje
  JEDZCIE JABŁKA NA ZDROWIE !!!

  Organizator akcji: Irena Federowicz

  Warsztaty Majsterkowo

  W dniu 5 listopada 2015 klasa 2c wraz z wychowawc± brała udział w bezpłatnych warsztatach "Majsterkowo" organizowanych dla szkół przez "Castoramę" w Sosnowcu. Tematem przewodnim były dekoracje a tematem zajęć malowanie na szkle. Po krótkim wstępie teoretycznym, z którego dowiedzieli¶my się jak powstaje szkło i gdzie jest wykorzystywane, każdy otrzymał szablon motyla, farby witrażowe i zabrali¶my się do pracy.
  Efektem końcowym były piękne i kolorowe obrazki, które zabrali¶my do domu. Wszystkim uczestnikom zajęcia bardzo się podobały.

  Wycieczka do egzotarium

  23 paĽdziernika klasy 4 uczestniczyły w ciekawych zajęciach przyrodniczych w sosnowieckim egzotarium. Na pocz±tku wycieczki klasy przespacerowały się się pod pomnik patrona naszej szkoły- Leona Kruczkowskiego, by zapalić znicze i posłuchać miniwykładu o życiu i twórczo¶ci pisarza. Podczas zajęć w egzotarium uczniowie podziwiali egzotyczne gatunki ro¶lin i zwierz±t- głównie gadów i płazów. Wszyscy wypełniali karty pracy, robili zdjęcia wybranym okazom. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z takiej formy nauki.

  Wycieczka do Żarek

  Dnia 20 paĽdziernika 2015 klasy 2c i 2d wraz z wychowawcami uczestniczyły w wycieczce do Żarek do manufaktury słodyczy "Hokus Pokuss". Podczas wizyty w cukierni dzieci miały okazję zobaczyć oraz samodzielnie spróbować wyrobu lizaków. Drug± czę¶ć wyjazdu stanowiła wizyta w pizzerii, gdzie każdy z uczestników samodzielnie wyrabiał ciasto i komponował składniki do swojej pizzy. Ostatnim punktem programu była konsumpcja pysznej pizzy:)

  Boiska oficjalnie otwarte

  W dniu 6 listopada odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu wielofunkcyjnych boisk, wybudowanych z funduszy I edycji Budżetu Obywatelskiego.
  W uroczysto¶ci uczestniczyli znakomici go¶cie: Prezydent Miasta Sosnowca - Arkadiusz Chęciński, Pełnomocnik Prezydenta ds. Edukacji - Zbigniew Byszewski, pomysłodawca i autor projektu boiska - Krzysztof Płoszaj, Ksi±dz Proboszcz naszej parafii - Dariusz Kujawa, Kierownik Wydziału Inwestycji Miejskich - Dariusz Pieczka, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Rafał Rybak, Radni Miasta Sosnowca: Jan Bosak, Jacek Dudek, Kamil Wnuk, Przedstawiciel Inicjatywy Powołania Rady Dzielnicy Kazimierz - Łukasz Krawiec, Asystent Prezydenta - Mateusz Bochenek, Kierownik Miejskiej Biblioteki - Urszula Rupala, Przedstawiciele Rady Rodziców a także absolwenci szkoły i mieszkańcy dzielnicy.
  Impreza rozpoczęła się przemówieniem Pani Dyrektor Iwony Gajdzik, która powitała zgromadzonych go¶ci i złożyła na ich ręce gor±ce podziękowania za wkład włożony w realizację projektu.
  Następnie rozpoczęła się czę¶ć artystyczna, która została przygotowana przez naszych uczniów i nauczycieli. Mogli¶my podziwiać scenki kabaretowe, występy zespołu tanecznego GIMONE, pokaz gimnastyki sportowej, pokazy zręczno¶ciowe. Wszyscy byli pod wrażeniem zdolno¶ci naszych wychowanków. Emocje sięgnęły zenitu, kiedy uczniowie wraz z zaproszonymi go¶ćmi zatańczyli belgijkę.
  Zakończenie imprezy miało miejsce na nowo wybudowanym obiekcie sportowym. Prezydent i Dyrektor szkoły dokonali uroczystego przecięcia szarfy i otwarcia boisk. PóĽniej odbył się pierwszy oficjalny mecz piłki nożnej. Na nowej murawie stanęli uczniowie naszej szkoły wraz z Prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim i Panem Krzysztofem Płoszajem. Obaj panowie popisali się niezwykłymi umiejętno¶ciami i znakomit± form±.
  Tego dnia u¶miech nie schodził z naszych twarzy, bo od teraz możemy oficjalnie cieszyć się nowymi boiskami. Mamy nadzieję, że inicjatywy takie jak Budżet Obywatelski zjednocz± społeczno¶ć lokaln±, by w przyszło¶ci jeszcze prężniej działać na rzecz szkoły i naszej dzielnicy.


   


  Zapraszamy na uroczyste otwarcie boisk


   
  W ubiegłym roku mieszkańcy Sosnowca po raz pierwszy decydowali o realizacji budżetu obywatelskiego. W ramach tej inicjatywy, nasza dzielnica wybrała projekt budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształc±cych nr 12, którego budowa wła¶nie się zakończyła. Do tej pory przy ZSO nr 12 było stare boisko o nierównej nawierzchni. Dzięki budżetowi obywatelskiemu, przy naszej szkole powstało wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x52 metry oraz nieco mniejsze boisko do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego i siatkówki. Cały obiekt jest ogrodzony i o¶wietlony, co wpłynie znacz±co na bezpieczeństwo dzieci. Warto dodać, że tereny zielone wokół kompleksu również zostan± zmodernizowane.  Ta niezwykle ważna inicjatywa obywatelska nie może pozostać bez echa. Dyrektor ZSO nr 12, Pani Iwona Gajdzik we współpracy z trenerem Krzysztofem Płoszajem i Prezydentem Miasta Sosnowiec Arkadiuszem Chęcińskim dokonaj± uroczystego otwarcia nowopowstałego obiektu sportowego dnia
  6 listopada 2015 r. o godz. 9.30

   ,

  Międzyszkolny Tureniej Piłkarski

  Prosimy wszystkich o oddanie swojego głosu na nasz± szkoln± drużynę ZSO 12, ponieważ tylko w ten sposób mamy możliwo¶ć uczestnictwa w turnieju międzyszkolnym. Klikamy turniej piłkarski, a następnie na nasz± szkołę. Głosować można co 30 minut - Dziękujemy.
  www.tprzybylski.pl

  Certyfikat Wiarygodna Szkoła

  W roku szkolnym 2014/2015 przyst±pili¶my do programu Wiarygodna Szkoła. Spełnili¶my wszystkie warunki i otrzymali¶my certyfikat
   

  Boiska

  Mamy już piękn± nawierzchnię na naszym boisku. Prace maj± się ku końcowi. Czekamy z niecierpliwo¶ci± na wielkie, uroczyste otwarcie naszych boisk!

  Podziękowanie

  Zakończyło się głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy poparli nasz projekt. Z niecierpliwo¶ci± oczekujemy na wyniki.

  II edycja Budżetu Obywalelskiego

  Szanowni Państwo
  2 paĽdziernika 2015 r. rozpoczęło się głosowanie na projekty w II edycji Budżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec może głosować na 3 zadania po jednym z każdej strefy konsultacyjnej (mieszkańca, drogowej i edukacji). Dzięki Państwa poparciu dla projektu budowy kompleksu boisk złożonego w ubiegłym roku przez p. Krzysztofa Płoszaja przy naszej szkole powstaje obecnie wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x52 metry oraz nieco mniejsze boisko do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego i siatkówki. Teraz mamy szansę, aby na terenie naszej szkoły powstała siłownia pod chmurk±.
  Zwracamy się z pro¶b± do rodziców i bliskich dzieci uczęszczaj±cych do naszej szkoły oraz wszystkich mieszkańców o poparcie naszego projektu - nr XVII/13/XIII - siłownia pod chmurk± w strefie edukacyjnej złożonego przez mieszkańca naszej dzielnicy i nauczyciela naszej szkoły p. Łukasza Rajchmana.
   


  Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim

  Budowa boisk - kolejny etap

  Budowa boisk

  Podziękowanie Prezesa Rady Ministrów

  Zapraszamy do zapoznania się z jadłospisem w zakładce Informacje dla rodziców - Stołówka szkolna

  Informacje dla rodziców uczniów klas I

  Dokument do pobrania

  Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

  1 wrze¶nia 2015 r. reprezentacja uczniów naszej szkoły wraz z pani± dyrektor Iwon± Gajdzik i nauczycielami uczestniczyła w Wojewódzkiej Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2015/2016 w  hali widowiskowo-sportowej przy ul. Żeromskiego. W uroczysto¶ci udział wzięli przedstawiciele władz samorz±dowych i instytucji wojewódzkich m.in. wicewojewoda Gabriela Lenartowicz, ¶l±ski kurator o¶wiaty Stanisław Faber,  dyrektor wydziału edukacji Urzędu Marszałkowskiego Danuta Rosa, biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak, przewodnicz±cy Rady Miejskiej Wilhelm Zych, przedstawiciele uczelni wyższych i o¶rodków naukowych, przedstawiciele policji, straży pożarnej, zwi±zków zawodowych, IPN, dyrektorzy szkół, radni, młodzież.
  Organizatorami uroczysto¶ci były władze Sosnowca i ¦l±skie Kuratorium O¶wiaty. Obowi±zki gospodarza pełnił prezydent Arkadiusz Chęciński. Podczas uroczysto¶ci Sosnowiec zaprezentował to, co ma najlepsze. Pokazały się sekcje sportowe wielu dyscyplin, były występy artystyczne i pokazy.


  Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

  Uroczysto¶ci szkolne 1 wrze¶nia 2015 r.
  godz. 9.00 - Gimnazjum i klasy V - VI SP
  godz. 10.00 - klasy I - IV SP
  Msza ¶więta
  dla uczniów i nauczycieli gimnazjum oraz klas V - VI szkoły podstawowej - godz. 8. 00
  dla uczniów I - III szkoły podstawowej i przedszkola - godz. 9.00
  Zapraszamy
  Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 wrze¶nia 2015 r. o godz. 9.30 w Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu

  Stypendium szkolne

  Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajduj±cym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj±cej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególno¶ci gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawno¶ć, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietno¶ć, brak umiejętno¶ci wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim al. Zwycięstwa 20, stanowisko nr 6 parter w terminie do 15 wrze¶nia.
  Wniosek można otrzymać w:

   sosnowieckiej szkole,
   w Wydziale Edukacji UM, ul. Małachowskiego 3,
   w Urzędzie Miejskim Biuro Obsługi Interesanta al. Zwycięstwa 20
  Więcej informacji...

  Wyprawka szkolna

  Wyprawka szkolna przyznawana na zakup podręczników dla uczniów klas III szkół podstawowych, klasy III ogólnokształc±cej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum oraz wszystkich uczniów słabowidz±cych, niesłysz±cych, słabosłysz±cych z upo¶ledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawno¶ci± ruchow±, w tym z afazj±, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadaj±cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc w formie wyprawki szkolnej przyznawana jest uczniom znajduj±cym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj±cej z niskich dochodów rodziny. Warunek ten nie dotyczy uczniów słabo widz±cych, niesłysz±cych, z upo¶ledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadaj±cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Wniosek do Dyrektora ZSO 12 w Sosnowcu
  Uchwała Wyprawka Szkolna
  Zał±cznik do uchwały
  Rozporz±dzenie

  Wizyta premier Ewy Kopacz w naszej szkole

  Starsze wiadomo¶ci ...
  Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
  ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
  Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.