Aktualno¶ci

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 27 czerwca 2014r.
godz. 9.00 szkoła podstawowa
godz. 10. 00 gimnazjum
Msza ¦więta dla szkoły podstawowej 27. 06. 2014 godz. 8.00
Msza ¦więta dla gimnazjum 26. 06. 2014 godz. 19.00

O¶wiadczenia rodziców dotycz±ce udziału uczniów w zajęciach z religii lub etyki na rok szkolny 2014/2015


O¶wiadczenie dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 32
O¶wiadczenie dla ucznia Gimnazjum nr 5

Gratulujemy zwycięzcom konkursu "Gimnazjalisto - Zostań Architektem Swojej Kariery"


W dniu 5 czerwca 2014 r. uczniowie klasy 3b M. Stefański, Sz. Okrajek, M. Wójcik pod opiek± K. Adamskiej zdobyli I miejsce w Powiatowym Konkursie "Gimnazjalisto - Zostań Architektem Swojej Kariery" zorganizowanym przez CKZiU Technikum nr 2 Architektoniczno - Budowlane w Sosnowcu. W zawodach brało udział 9 szkół gimnazjalnych po 3 uczniów w drużynie. Konkurs był podzielony na dwie czę¶ci A i B.
Czę¶ć A
Test wiedzy o sztuce
Czę¶ć B
Zadania praktyczne
W finale brało udział 5 drużyn. Uczniowie mieli za zadanie na czas złożyć budowlę (Wieża Eiffla, Big Ben) i odgadn±ć 20 różnych przedmiotów z zakresu budownictwa.WYJAZD INTEGRACYJNY 2014


 

DOKUMENTACJA
Faktura proforma
 
Umowa_1
 
Umowa_2
 
Umowa_3
 

Realizacja programu "Przedsiębiorczo¶ć w szkole"


 

Dnia 14.04.2014 r. młodzież klas gimnazjalnych spotkała się z przedstawicielami Banku Pekao w ramach realizowanego przez szkołę programu "Przedsiębiorczo¶ć w szkole". Spotkanie dotyczyło roli pieni±dza w gospodarce państwa. Uczniowie odnajdowali różnice pomiędzy starymi banknotami papierowymi, a nowymi których emisja rozpoczęła się w tym roku i już trafiły na rynek finansowy. Młodzież wyróżniaj±ca się w pracy zespołowej została zaproszona do banku na spotkanie z jego przedstawicielami.
Ponowne spotkanie młodzieży gimnazjalnej z przedstawicielami Banku Pekao w ramach programu "Przedsiębiorczo¶ć w szkole" odbyło się 09.05.2014 r. na terenie banku w Sosnowcu, przy ul. Małachowskiego. Uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania banku, rozmawiali z pracownikami obsługuj±cymi klientów, zwiedzali archiwum oraz skarbiec. Przedstawiciele banku zapoznali młodzież z zasadami otwarcia bezpłatnego rachunku osobistego dla uczniów oraz rachunku oszczędno¶ciowego "Mój skarb".

A. Kępska

Konkurs Poezji Religijnej 2014


 

W pi±tek, 16 maja 2014r. w naszej parafii odbył się VII konkurs Poezji Religijnej im. ¶w. Jana Pawła II. Nasza szkoła była współorganizatorm konkursu. Uczestniczyło w nim ponad 50 dzieci z o¶miu szkół z Będzina, D±browy Górniczej i Sosnowca
Zapraszamy do GALERII

Zapraszamy na FESTYN RODZINNY 2014


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego SP 32, Szkoły Podstawowej nr 32, Gimnazjum nr 5
 
Oferta edukacyjna dla dzieci 5 i 6 letnich

Czym jest talent?

Przedstawiamy krótki film odpowiadaj±cy na pytanie czym jest talent. Zachęcamy do ogl±dnięcia i je¶li spodoba wam się w jaki sposób odpowiedziały¶my na to pytanie zagłosujcie na nas. Wystarczy na facebooku na oficjalnej stronie Łowcy Talentów Jersz klikn±ć zakładkę filmy i zagłosować na nasz film (FILM NR 7) Można głosować codziennie do 7 maja. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy i wy¶wietlenia.
Marta Boroń, Dorota Jabłońska

1% DLA MOJEJ SZKOŁY

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku dochodowego dla naszej szkoły. W tym roku podatkowym zebrane ¶rodki przeznaczymy na doposażenie sal lekcyjnych w klasach IV-VI.

Egzamin gimnazjalny 2014

W dniach 23-25 kwietnia 2014 gimnazjali¶ci przyst±pili do egzaminu gimnazjalnego.
Egzamin składał się z czę¶ci humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej, znajomo¶ci języka nowożytnego. Wyniki egzaminu uczniowie poznaj± w czerwcu.

Dzień Kobiet 2014

Dnia 7 marca 2014 r. w ZSO 12 odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Akademia została przygotowana przez uczniów klasy 3 B pod kierunkiem nauczycieli: Igora Imiolczyka, Łukasza Rajchmana, Marcina Szymkowiaka.

Nietypowe Walentynki


14 lutego 2014 w naszej szkole przebiegał w gor±cej atmosferze miło¶ci. Już od samego rana znana Cukiernia Zakochanych z Serduszkowa otworzyła swój ”Walentynkowy Kram”. Wszyscy chętni mogli skosztować pysznych, bardzo smakowitych Zakochanych Babeczek, Rozmarzonych Ptysi lub Ciasteczek Kupidyna. Walentynkowych atrakcji było bez liku. Z walentynk± pod pach± i ciasteczkiem w dłoni gimnazjali¶ci zmierzyli się w:
Walentynkowym Turnieju Klasowym

Uczestnicy zmagali się ze sob± w różnych konkurencjach. Przygotowania w klasach trwały już kilka dni wcze¶niej. Uczniowie dzielili się na zespoły, przygotowywali mini playback show, dekoracje sali i dopracowywali własne przebrania. Gra wymagała wykazania się wiedz± o tradycjach walentynkowych, zręczno¶ci±, sprytem i umiejętno¶ci± zaprezentowania klasowych talentów.
Zaczęło się od prezentacji autorskich, krótkich inscenizacji utworów muzycznych o tematyce miłosnej.
Następnie każda klasa zmierzyła się z quizem walentynkowym. W miarę trwania turnieju zadania były coraz trudniejsze.
Duż± trudno¶ć przysporzyło wszystkim dokańczanie przysłów o miło¶ci, rozpoznanie wybranych utworów muzycznych, wskazanie odpowiednich cytatów czy par zakochanych. Niespodziewanie jedn± z najtrudniejszych konkurencji okazała się „Kwiatowa zagadka”. Drużyny walczyły ze zmiennym szczę¶ciem ale pełnym zaangażowaniem. Jury oceniało artystyczn± czę¶ć zmagań, organizatorzy poprawno¶ć odpowiedzi w pozostałych zadaniach. Zwycięscy otrzymali cenne trofeum. Było o co walczyć – nagroda główna – wyj¶cie do kina dla całej zwycięskiej klasy trafiła do III b. Uczestnicy Pierwszego Walentynkowego Turnieju Klasowego przekonali się, że: "W zgodzie małe rzeczy rosn±. W niezgodzie nawet największe się rozpadaj±".
A ten…
"Kto nie d±ży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osi±gnie".
W walentynkowy dzień można było zaobserwować żywe zainteresowanie “Poczt± walentynkow±”. Uczniowie chętnie przesyłali sobie życzenia na przygotowanych, kartkach okoliczno¶ciowych. Na pi±tej godzinie lekcyjnej “listonosz” wszedł do każdej klasy i dostarczył pocztę adresatom. W walentynkowy dzień można było zaobserwować żywe zainteresowanie "Poczt± walentynkow±". Uczniowie chętnie przesyłali sobie życzenia na przygotowanych, kartkach okoliczno¶ciowych. Na pi±tej godzinie lekcyjnej “listonosz” wszedł do każdej klasy i dostarczył pocztę adresatom.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2014


11 lutego 2014r. obchodzić będziemy Dzień Bezpiecznego Internetu. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będ± pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialno¶ć za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.
W ramach obchodów DBI w naszej szkole przeprowadzony będzie cykl zajęć po¶więconych bezpieczeństwu w Sieci oraz kursy e - learningowe. Zorganizowany będzie również konkurs na grafikę komputerow± pt. "Bezpieczny dostęp dzieci i młodzieży do zasobów internetowych".

Sprawozdania klasyfikacyjne dla nauczycieli

sprawozdanie_klasyfikacyjne_1
sprawozdanie_klasyfikacyjne_2
sprawozdanie_klasyfikacyjne_3
uzasadnienie oceny ndst

Jasełka

"W mroku milcz±cej nocy przychodzi Ten, który kocha zawsze i bezwarunkowo. Jego imię to Emmanuel Bóg z nami. On kocha dlatego, że jeste¶, a nie za to, kim jeste¶ i co posiadasz..."

ks. W. Kuzioła


Tradycyjnie, przed ¶więtami Bożego Narodzenia, uczniowie zaprezentowali przygotowywane przez cały grudzień Jasełka. Tegoroczne przedstawienie miało charakter misyjny - do nowonarodzonego Zbawiciela przybyli przedstawiciele wszystkich kontynentów. Młodzi aktorzy z klasy II B chcieli nam przypomnieć, że Jezus przychodzi do każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, języka, pochodzenia, maj±tku, umiejętno¶ci. Cało¶ć przedstawienia tworzyły kwestie recytowane przez uczniów, barwne stroje, w których przygotowanie zaangażowali się rodzice naszych aktorów, charakterystyczna dla ukazanej narodowo¶ci muzyka oraz pięknie ¶piewane kolędy.
Występ wraz z uczniami przygotowali nauczyciele: mgr Joanna Zofia Ocieczek wychowawca klasy II B i mgr Agnieszka Kijak.

M±dre żywienie, zdrowe pokolenie

16 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie z Pani± dietetyk w ramach programu edukacyjno-badawczego „M±dre żywienie, zdrowe pokolenie”. Przeprowadzono badania antropometryczne uczniów, obejmuj±ce pomiary wzrostu, masy ciała, obwodów pasa i ramienia oraz przeprowadzono atrakcyjne zajęcia dla młodzieży promuj±ce zdrowy styl życia. Program koordynowany jest przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.
Prezentacja
Więcej informacji o programie

Gazetka szkolna

Zapraszamy do czytania naszej gazetki szkolnej. Wersja elektroniczna znajduje się w zakładce "Gazetka"

Redakcja

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 3 grudnia 2013 r. odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu oraz ratowników MOSIR Sosnowiec.
Nasi uczniowie mieli możliwo¶ć zapoznania się w praktyce z technikami ratunkowymi na fantomach. Uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty
Pomysłodawc± akcji jest p. mgr Igor Imiolczyk

Andrzejkowe czary - mary

Dnia 27 listopada w naszej szkole na 5 godzinie lekcyjnej uczniowie gimnazjum tworz±c czteroosobowe drużyny zasiedli do rozgrywki o duż± stawkę. Na potrzeby gry "Zaklętej Dróżki" stworzono planszę podzielon± na 51 pól. W¶ród nich 20 pól zaznaczonych różnymi kolorami niosło ze sob± miłe niespodzianki (np. szybk± teleportację) lub niespodziewane przeszkody (m.in. szafę powrotu). Autorska gra edukacyjna wymagała wykazania się wiedz± o tradycjach andrzejkowych i rozwi±zania zagadek odwołuj±cych się do wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Drużyny walczyły ze zmiennym szczę¶ciem ale pełnym zaangażowaniem. Zwycięzcy otrzymali cenne trofeum :-)

Na dwóch długich przerwach panowanie na piętrze gimnazjum objęły cztery jasnowidz±ce siostry - cyganki znaj±ce się na swoim fachu. Wszyscy chętni mogli, zasięgn±ć rady jednej z cyganek m.in. Esmeraldy, Lali, Neomi, Tonii... Siostry znaj±ce się na magii pomogły odkryć sekrety serca i przyszło¶ci… Uspokoić strapione serduszka dziewcz±t i zaciekawionych chłopców wywróżywszy imię ukochanej, termin ¶lubu, okre¶liwszy kamień szczę¶cia… Ko¶ci i drzewko szczę¶cia odpowiadały wszystkim chętnym na pytania: Co przyniesie przyszły rok? Jak zaplanować swoj± przyszło¶ć, aby unikn±ć kłopotów?.. Cyganki zadbały też o przygotowanie słodko¶ci. Smakowite, samodzielnie upieczone ciasteczka z wróżb± i p±czki z różan± marmolad± szybko zniknęły. Esmeralda opuszczaj±c mury naszej szkoły zapewniała, że wróci za rok…


Międzyszkolny Konkurs "ZABYTKI SAKRALNE SOSNOWCA"

Uczniowie naszej szkoły zdobyli II miejsce oraz wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie "ZABYTKI SAKRALNE SOSNOWCA"
Zapraszamy do zapoznania się z osi±gnięciami w zakładce NASZE SUKCESY

Akcja Samorz±du Uczniowskiego klas IV - VI PACZKA ¦WIˇTECZNA

Uczniowie klas IV - VI w terminie od 18 listopada do 6 grudnia 2013r. rozprowadzać będ± na terenie szkoły samodzielnie upieczone ciasto. Uzyskany w ten sposób dochód przeznaczony będzie na zakup paczek ¶wi±tecznych dla najbardziej potrzebuj±cych uczniów naszej szkoły. Wszystkie klasy, które wezm± udział w akcji otrzymaj± dodatkowe punkty w ramach rywalizacji LIGA KLAS
Harmonogram sprzedaży
Klasy VI od 18 do 22 listopada 2013
Klasy V od 25 do 29 listopasa 2013
Klasy IV od 2 do 6 grudnia 2013


Opiekun Samorz±du Uczniowskiego mgr Irena Federowicz

¦więto Niepodległo¶ci


8 listopada 2013r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji ¦więta Niepodległo¶ci. Montaż słowno - muzyczny przygotowali uczniowie klas 2aG,4aSP,4bSP, 5bSP pod kierunkiem mgr Joanny Ocieczek. Wyst±pili również nasi najmłodsi uczniowie prezentuj±c taniec narodowy pod przewodnictwem mgr Anny Wojnowskiej.

Odtwórz film

Spotkanie z Rzecznikiem Konsumenta

W dniu 5 listopada 2013 r. odbyła się prelekcja dla klas III Gimnazjum z Miejskim Rzecznikiem Konsumenta - Pani± Adriann± Peć

Halloween

Konkurs recyatatorski „JESIEŃ W POEZJI”

W dniach 24 i 25 X 2013 odbył się w ¶wietlicy szkolnej finał konkursu recytatorskiego „Jesień w poezji”. Adresatami konkursu były dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III. Podczas prezentacji jury oceniało m.in. interpretację utworu literackiego, mimikę, gesty, wyrazisto¶ć i komunikatywno¶ć mowy uczestników, pomysłowo¶ć w doborze stroju.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu w zakładce NASZE SUKCESY

Próbny alarm ewakuacyjny w szkole

22 paĽdziernika 2013 roku o godz. 10.10 odbyły się ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych nr 12

Lekcja przedsiębiorczo¶ci

18.10.2013r. uczniowie wszystkich klas gimnazjum spotkali się z przedstawicielami Banku Pekao S.A., którzy przeprowadzili lekcję przedsiębiorczo¶ci. Tematem lekcji była nowoczesna i innowacyjna bankowo¶ć.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013

15.10.2013r. uczniowie klasy Ia i Ib gimnazjum uczestniczyli w warsztatach „Z EKONOMIˇ NA TY” organizowanych w CKZiU w Sosnowcu w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2013. Dzięki warsztatom uczniowie zostali zaznajomieni z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi. Dowiedzieli się, czym jest cykl koniunkturalny, Giełda Papierów Warto¶ciowych, jakie s± rodzaje i formy płatno¶ci gotówkowych i bezgotówkowych, jakie funkcje pełni NBP, czym różni± się banki od innych instytucji finansowych.

Drużyna naszej szkoły zdobyła II miejsce w Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Klubu Maczki

Aktywacja kont rodzicielskich w dzienniku elektronicznym

Pierwsza aktywacja kont w roku szkolnym 2013/2014 odbędzie się 20 wrze¶nia 2013. Opłata za aktywację konta dokonana w szkole wynosi 20 zł za jednego ucznia i 30 zł za rodzeństwo. Je¶li rodzic dokona wpłaty indywidualnie z własnego konta koszt aktywacji wynosi 24 zł za jednego ucznia i 35 zł za rodzeństwo. W celu usprawnienia procesu aktywacji kont prosimy rodziców o dokonanie wpłat do wychowawców na zebraniach z rodzicami.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

2 wrze¶nia 2013

godz. 9.00 - Gimnazjum

godz. 10.00 - Szkoła Podstawowa, oddziały zerowe, oddziały przedszkolne


Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Stypendium szkolne

Termin składania wniosków do 15 wrze¶nia 2013 r. - w Urzędzie Miasta Sosnowiec
Więcej informacji...

Wyprawka szkolna

Termin składania wniosków do 4 wrze¶nia 2013 r. - u Dyrektora Szkoły
Więcej informacji... Więcej wysyłka

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.