Rok szkolny 2009/2010

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010


Fotorelacja z festynu


Zapraszamy na Festyn Rodzinny

W dniu 12 czerwca odbêdzie siê w naszej szkole Festyn Rodzinny na który serdecznie zapraszamy uczniów z rodzicami i znajomymi.
 
W programie:

zawody sportowe (pi³ka no¿na, siatkówka, badminton, skakanka, przeci¹ganie liny, bieg z przeszkodami, tenis sto³owy)
pokaz tañca nowoczesnego studio "Iskra"
wystêp zespo³u rockowego "Dylemat"
Break Dance
wystêpy sportowców Ju-jitsu
pokaz stra¿y po¿arnej
makija¿, malowanie paznokci, oriflame, tatua¿e
kiermasz decoupage i bi¿uterii
wystawa prac plastycznych naszych uczniów
konkurs plastyczny - malowanie na asfalcie
kó³ko fotograficzne
pomiar ciœnienia i obliczanie nale¿nej wagi cia³a do wzrostu
smaczne przek¹ski - ¿urek, ciasta, soki
oraz wiele innych atrakcji...
Zapraszamy :)

Święto Konstytucji

W uroczystej akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja brali udzia³ uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szko³y. Uczniowie klas VI pod opiek¹ pani Teresy Pato³y i pani Doroty W³odarczyk zaprezentowali powa¿n¹ i m¹dr¹ lekcjê historii. Uczniowie klas III (w stylowych kostiumach) piêknie zatañczyli poloneza z Pana Tadeusza - opieka i choreografia pani Anna Kyæ. Na zakoñczenie wszyscy uczniowie bardzo spontanicznie zaœpiewali znan¹ piosenkê z programu Kocham Ciê Polsko. Po gromkich oklaskach mo¿na s¹dziæ, ¿e uroczystoœæ podoba³a siê wszystkim.
 

Święto Ziemi

W dniu 22 kwietnia odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Ziemi. Jest to dzień, który jednoczy myśli ludzi na całym świecie wokół naszej Planety. Od dawien dawna naukowcy poszukują śladów życia w kosmosie. Jak dotąd nie znaleźli ich nigdzie poza naszą planetą. Obserwując jednak zachowanie ludzi powstaje pytanie: Jak długo będzie ono istniało? Ile jeszcze Ziemia potrafi wytrzymać?

Największa tragedia w powojennej historii Polski

W dniu 12.04.2010 odbył się w naszej szkole apel ku pamięci ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego. Uczestnicy apelu minutą ciszy uczcili śmierć Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii oraz wszystkich ofiar tej strasznej tragedii.

Prezydent Polski Lech Kaczyński i najważniejsze osoby w państwie nie żyją. Prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i 94 przedstawicieli polskich elit zginęli w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. o godz. 8:56.
źródło:www.onet.pl

Wystawa prac plastycznych w MDK - Kazimierz

W dniu 19 marca 2010 r. w MDK - Kazimierz odbyła się wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły na zajęciach koła plastycznego pod kierunkiem mgr Ireny Federowicz
 

 
Aby obejrzeć całą galerię zdjęć z wystawy kliknij tutaj

Dzień Kobiet w naszej szkole

Sukcesy UKS docenione

Trener Pachołek został rekomendowany do przyznania nagrody dla najlepszego sosnowieckiego trenera 2009 roku.

Dzień Bezpiecznego Internetu

9 lutego już po raz szósty w Polsce będzie obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu. Organizatorami Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce są Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), tworzące Polskie Centrum Programu „ Safer Internet” W tym roku wspólna idea Internetu bezpiecznego dla dzieci i młodzieży połączy 9 lutego ponad 60 państw z całego świata.
W naszej szkole w tym dniu odbędzie się Konkurs Wiedzy o Internecie oraz zajęcia o tematyce bezpieczeństwa w sieci.

Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości"

13 stycznia 2010 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". Od marca 2008 r. do czerwca 2009 r. realizowaliśmy program promujący aktywność na rynku pracy, świadome gospodarowanie swoimi finansami oraz poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości. Wszystkie zrealizowane działania można zobaczyć w zakładce przedsiębiorczość

Podziękowanie dla naszej szkoły od Biura Poselskiego PO

Treść podziękowania...
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.